Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowy

Publikacja prezentuje obecne i przyszłe funkcje Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Jej głównym celem jest wparcie użytkowników rejestru w określeniu i wyborze ścieżki kariery. W praktyczny sposób pokazuje, jak można wykorzystać zasoby…

Czytaj dalej Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowy

Przeznaczanie czasu pracy na wymianę wiedzy między pracownikami i wewnętrzne szkolenia

“Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki” - tak twierdził Benjamin Franklin. Z pewnością zgodzi się z nim każdy właściciel firmy, jak również menedżer wyższego szczebla. Co jednak gdy wiedzą trzeba się dzielić? Większość pracodawców dobrze rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności personelu, zarówno poprzez szkolenia i kursy zewnętrzne, jak i te organizowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Kiedy jednak wymiana wiedzy odbywa się kosztem godzin pracy, częstym staje się pytanie — czy jest to opłacalne dla firmy? Czy przeznaczenie czasu pracy na wymianę wiedzy między poszczególnymi pracownikami i wewnętrzne szkolenia przynosi firmie korzyści ? Jeśli tak, to jakie?

Czytaj dalej Przeznaczanie czasu pracy na wymianę wiedzy między pracownikami i wewnętrzne szkolenia

Wywiad z kierowcą zawodowym TIR-a

Pan Przemysław od 25 lat jest zawodowym kierowcą ciężarówki. Jak wielu innych codziennie pokonuje setki kilometrów po europejskich drogach, dostarczając ładunki między poszczególnymi krajami strefy Schengen. Kwalifikacje zawodowe, które posiada, umożliwiają mu przewóz m.in. paliw i towarów niebezpiecznych. Zawodowy kierowcy to ciężka i wymagająca praca, ale pan Przemysław jest świetnym przykładem na to, że nawet z najmniejszych rzeczy można czerpać fantastyczną energię.

Czytaj dalej Wywiad z kierowcą zawodowym TIR-a

Emerytura w Polsce i innych krajach EU

Przejście na emeryturę w określonym wieku jest przywilejem obowiązującym obywateli wszystkich państw Unii Europejskiej. W zależności jednak od kraju, stażu pracy czy płci, każde państwo UE posiada swoje własne, wewnętrzne regulacje w tym zakresie. Jak wygląda wiek emerytalny w Polsce w porównaniu do pozostałych Państw członkowskich? W jakim kraju UE na emeryturę przechodzi się najpóźniej, a w jakim najszybciej?

Czytaj dalej Emerytura w Polsce i innych krajach EU

Motywowanie pracowników do rozwoju

Zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę jest jednym z kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa i budowanie przewagi na rynku. Motywować pracowników warto jednak nie tylko do wydajniejszego wypełniania obowiązków, ale przede wszystkim do nauki i podnoszenia kompetencji. To jednak trudne zadanie, zwłaszcza kiedy okazuje się, że nie zawsze wystarczą nagrody finansowe czy darmowe wejście na siłownię. Praca bez szans rozwoju frustruje i to właśnie jasna i przejrzysta ścieżka zawodowa może okazać się lepszą motywacją od kolejnych “owocowych czwartków". Czym jednak jest motywacja, co motywuje i jak wykorzystać różne rodzaje motywacji do rozwoju kompetencji zawodowych swoich podwładnych?

Czytaj dalej Motywowanie pracowników do rozwoju

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Zdrowia Publicznego

Podstawowym warunkiem współczesnego, opartego na informacji, rozwoju społeczno-gospodarczego, jest ciągłe doskonalenie oraz dostosowywanie umiejętności pracowników do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W tego rodzaju procesach adaptacyjnych kluczowa wydaje się unikalna…

Czytaj dalej Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Zdrowia Publicznego

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji

Niezbędnym warunkiem współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na informacji jest ciągłe doskonalenie oraz dostosowywanie umiejętności pracowników do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W 2014 r. 80% badanych pracodawców, którzy prowadzili rekrutację…

Czytaj dalej Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji

Katalog Metod Walidacji

Centralnym mechanizmem w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest walidacja. To proces sprawdzania, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację posiada wymagane efekty uczenia się, czyli określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezależnie…

Czytaj dalej Katalog Metod Walidacji
Close Menu
X
Skip to content