Najważniejsze elementy systemu

Najważniejsze elementy systemu

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Publiczny rejestr gromadzący wszystkie kwalifikacje funkcjonujące w ZSK. W rejestrze możesz zapoznać się m.in. z pełną listą kwalifikacji włączonych do systemu, ich dokładnymi opisami, a także wymaganiami stawianymi przed kandydatami, którzy chcą potwierdzić posiadanie danej kwalifikacji.

 

Walidacja

Proces formalnego potwierdzania tego, co wiesz i umiesz, niezależnie od tego, gdzie się tego nauczyłeś – w szkole, na kursie, w pracy, czy w domu. Pomyślne przejście walidacji zakończone jest potwierdzeniem posiadania kwalifkacji w postaci certyfikatu zawodowego. Za organizację walidacji odpowiadają instytucje certyfikujące.

 

Instytucje certyfikujące

Instytucje z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, czyli do wydawania certyfikatów zawodowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Zastanawiasz się jak zdobyć certyfikat? Sprawdź wymagania w ZRK, a następnie zapisz się na walidację kontaktując się z odpowiednią instytucją 

 

Polska Rama Kwalifikacji

Wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK mają nadany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, który opisuje złożoność umiejętności nabytych w ramach danej kwalifikacji. Oznaczenie PRK znajdziesz na każdym certyfikacie wydanym w ramach ZSK – zarówno certyfikacie zawodowym, jak i np. świadectwie maturalnym) 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content