WALIDACJA

Czym jest walidacja?

Zanim instytucja wręczy Ci certyfikat, który potwierdzi, że posiadasz daną kwalifikację rynkową, jej eksperci muszą sprawdzić, czy masz odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zrobią to podczas walidacji.

Walidacja jest więc procesem, podczas którego możesz udowodnić ekspertom, że masz efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji. Nie ma znaczenia, jak te efekty uczenia się zdobyłeś. Mógł to być kurs internetowy, praktyka w firmie rodzinnej albo po prostu realizacja Twojej pasji.

Group 4668@2x

Certyfikat dostaniesz wtedy, gdy eksperci stwierdzą, że masz WSZYSTKIE wymagane efekty uczenia się – czyli wiesz i umiesz to wszystko, co znajduje się w opisie kwalifikacji, o którą się starasz.

Jak przebiega walidacja?

To zależy od:

  • kwalifikacji rynkowej – podstawowe wymagania są zawarte w jej opisie,
  • instytucji certyfikującej (IC) – to ona planuje i organizuje walidację, a informacje na ten temat publikuje na stronie internetowej.
Group 4668@2x

Walidacja to nie jest egzamin, jaki znamy ze szkoły!
Zależnie od kwalifikacji oraz sposobu organizacji walidacji instytucje certyfikujące mogą korzystać z różnych metod sprawdzania Twoich kompetencji.

Mogą to być na przykład:

  • analiza dowodów i deklaracji, które potwierdzają Twoje umiejętności i doświadczenia, np. Twojego portfolio 
  • rozmowa z komisją – w czasie której zaprezentujesz swoją wiedzę,
  • pisemne zadania do wykonania lub test wiedzy, 
  • symulacja – podczas której wykonujesz konkretne zadania.

Walidacja może przebiegać etapowo oraz może być dostosowana do potrzeb kandydata.

Walidacja – sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

ETAPY WALIDACJI

Walidacja to nie tylko sprawdzian Twojej wiedzy i umiejętności, które są potrzebne, by uzyskać dany certyfikat.

To także rozpoznanie Twojego potencjału – tego, co już wiesz, co potrafisz robić i czego jeszcze musisz lub możesz się nauczyć.

Organizacja walidacji zależy od:
opisu danej kwalifikacji,
instytucji certyfikującej – każda instytucja może przeprowadzić ją na swój sposób.
Walidacja może przebiegać w 3 etapach:
identyfikowanie,
dokumentowanie
weryfikacja.

Etap 1. Identyfikowanie

To etap, w którym określa się to, co już wiesz i potrafisz, a czego jeszcze musisz się nauczyć, aby uzyskać kwalifikację lub zaplanować swój rozwój w inny sposób.
 
Dzięki niemu:

lepiej przygotujesz się do etapu weryfikacji,
łatwiej zaplanujesz dalszą naukę i rozwój zawodowy, aby uzupełnić kompetencje potrzebne do uzyskania danej kwalifikacji.

Instytucja certyfikująca może (ale nie musi) na tym etapie zapewnić wsparcie doradcy walidacyjnego, który pomoże Ci określić, czy masz już wszystkie – wymagane dla danej kwalifikacji – kompetencje.

Etap 2. Dokumentowanie

To etap, w którym gromadzisz dowody (dokumenty) na to, że wiesz i umiesz to, co trzeba, by uzyskać certyfikat – a więc masz wymagane efekty uczenia się.

Dokumentowanie nie zawsze występuje w procesie walidacji. Spotkasz się z nim tylko, jeśli walidacja zakłada wykorzystanie dowodów i deklaracji.  Zależy to od:

  • kwalifikacji, którą chcesz uzyskać,
  • instytucji certyfikującej, która prowadzi walidację.

Etap 3. Weryfikacja

Możesz zgłaszać do systemu opisane przez siebie kwalifikacje. Po konsultacjach środowiskowych ministrowie mogą włączyć je do ZSK. To etap, w którym asesorzy (specjaliści w danym obszarze) sprawdzają, czy masz wszystkie wymagane efekty uczenia się. Jeśli potwierdzą, że tak – instytucja certyfikująca nada Ci kwalifikację i dostaniesz certyfikat.

Każda z instytucji, która prowadzi walidację tej samej kwalifikacji, może to robić w nieco inny sposób. Może na przykład przeprowadzić weryfikację w ciągu jednego dnia albo rozłożyć ją na etapy. Możesz spotkać się też z różnymi metodami walidacji – to, z których instytucja może skorzystać jest zapisane w opisie kwalifikacji.

Po włączeniu kwalifikacji do systemu możesz ubiegać się o nadanie uprawnień instytucji certyfikującej (IC), która będzie mogła prowadzić walidację i nadawać tę kwalifikację.

OPŁATY ZA WALIDACJĘ

Walidacja jest usługą płatną, prowadzoną przez instytucje certyfikujące (IC). To one decydują o wysokości opłat za walidację danej kwalifikacji i to w tych instytucjach będziesz wnosić wszelkie opłaty związane z walidacją.

Wysokość opłat jest bardzo różna i zależy od:

  • sposobu organizacji walidacji,
  • polityki cenowej prowadzonej przez daną instytucję certyfikującą.

System nie narzuca konkretnych opłat, dlatego mogą one się różnić między instytucjami – nawet jeśli prowadzą walidację tej samej kwalifikacji rynkowej.

Pamiętaj, że certyfikat ma zawsze taką samą wartość – bez względu na to, która instytucja certyfikująca go wydała.

Group 4668@2x

Szczegółowe informacje o organizacji walidacji i opłatach znajdziesz na stronach internetowych instytucji certyfikujących

to też może cię zainteresować

WŁĄcz się do zsk

Sprawdż jak wygląda proces włączania kwalifikacji do ZSK

WŁĄCZANIE KWALIFIKACJI

Sprawdź, jak wygląda proces włączania kwalifikacji do ZSK

NADAWANIE UPRAWNIEŃ IC

Dowiedz się, jak zostać instytucją certyfikującą