Czym są kwalifikacje

Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję.

Wyróżniamy następujące rodzaje kwalifikacje:

  • kwalifikacje w oświacie i szkolnictwie wyższym;
  • kwalifikacje uregulowane, nadawane na podstawie przepisów prawa, ale poza szkołą czy uczelnią – np. prawo jazdy czy dyplom nurka;
  • kwalifikacje rzemieślnicze, wolnorynkowe i sektorowe, czyli zestawy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji konkretnych zadań zawodowych.

Docelowo wszystkie kwalifikacje mają być włączone do ZSK, ale największą rewolucję system wprowadza na rynku kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych.

Kwalifikacje to bowiem nie tylko świadectwo szkolne czy dyplom magistra. Wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne zdobywamy w różnych miejscach: m.in. w szkołach i na uczelniach, ale też w miejscu pracy, na kursach prowadzonych przez firmy szkoleniowe, czy ucząc się samodzielnie w domu. Oznacza to, że bardzo często posiadamy kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie możemy oficjalnie potwierdzić tego przed potencjalnym pracodawcą. Z pomocą przychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji!k

Facebook
Twitter
LinkedIn