Rola IBE

Koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania ZSK zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). IBE to interdyscyplinarna jednostka badawcza prowadząca badania nad funkcjonowaniem systemu edukacji oraz rynku pracy.

Logo Instytutu Badań Edukacyjnych na tle Warszawy

Chcesz włączyć się w tworzenie ZSK? Skorzystaj z pomocy IBE!

Instytut udziela wsparcia m.in w zakresie:

  • Konsultacji przy rozpatrywaniu wniosków
  • Organizacji seminariów i spotkań roboczych
  • Organizacji konsultacji środowiskowych
  • Zgłaszania i opisywania kwalifikacji
  • Organizacji spotkań pracowników ministerstw z wnioskodawcą

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content