Kwalifikacje rynkowe

KWALIFIKACJE RYNKOWE

Co to jest kwalifikacja rynkowa?

To Twoja wiedza i umiejętności (praktyka) z określonego zakresu, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez uprawnioną instytucję.

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) nazywa się je efektami uczenia się. 

Efekty uczenia się to wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne – czyli to, co człowiek wie i rozumie, umie zrobić, a także to, do jakich zobowiązań jest przygotowany – bez względu na sposób, w jaki się tego nauczył.

Kwalifikacje rynkowe – jak mówi nazwa – są odpowiedzią na potrzeby rynku. Każdy podmiot, który uzna, że dana kwalifikacja jest potrzebna – może ją zgłosić do ZSK.

W ZSK znajdują się różne kwalifikacje, które odpowiadają na realne potrzeby rynku. Na przykład kwalifikacje związane z montowaniem stolarki budowlanej, odzyskiwaniem danych z dysków twardych, prowadzeniem mediacji sądowych w sprawach gospodarczych czy planowaniem i realizacją procesu treningowego w różnych dziedzinach sportu.

Przykłady kwalifikacji rynkowych: 

Więcej kwalifikacji znajdziesz w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK)

Group 4668@2x

Możesz dostać certyfikat, który potwierdza to, co wiesz i umiesz robić 
– nawet jeśli NIE masz wykształcenia w tym kierunku.

Przykładowo – jeśli wiesz, jak przyrządzić tort artystyczny i potrafisz to zrobić – możesz udać się do odpowiedniej instytucji, w której Twoje umiejętności ocenią eksperci. Jeśli weryfikacja tego, co umiesz przejdziesz pomyślnie – dostaniesz certyfikat. W ten sposób zyskasz dokument, który możesz okazać potencjalnemu pracodawcy zamiast dyplomu cukiernika.

Jak można zdobywać wiedzę i praktykę?

Efekty uczenia się możesz zdobyć w dowolny sposób – ucząc się samodzielnie w domu, w pracy, przez internet, ale też ukończyć kurs, szkołę czy studia.

Edukacja formalna – nauka w szkole lub na uczelni w ramach programów nauczania. Do edukacji formalnej zalicza się również:

 • realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego w domu,
 • studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Edukacja pozaformalna – różne kursy, warsztaty i szkolenia. Nauka zorganizowana instytucjonalnie, w ramach programów, które nie wchodzą w zakres edukacji formalnej.

Uczenie się nieformalne – zdobywanie wiedzy i umiejętności poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną. To po prostu nauka w domu, w pracy, przez internet, uczenie się od kolegów i współpracowników.

Kwalifikacje rynkowe – kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej.

OPIS KWALIFIKACJI RYNKOWEJ

Group 4668@2x

Każda kwalifikacja rynkowa włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) jest dokładnie opisana. 

Jak sprawdzić, czy kwalifikacja jest dla Ciebie?

Przeczytaj dokładnie opis interesującej Cię kwalifikacji – znajdziesz w nim najważniejsze informacje, takie jak:

 • charakterystykę kwalifikacji,
 • wymagania wstępne, jakie musisz spełnić, aby wziąć udział w walidacji,
 • listę efektów uczenia się i kryteriów ich weryfikacji – czyli co musisz wiedzieć i umieć, by uzyskać certyfikat.

Opisy wszystkich kwalifikacji włączonych do ZSK znajdziesz w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Co znajdziesz w opisie kwalifikacji rynkowej?

1. Opis efektów uczenia się.

Efekty uczenia się to wiedza, umiejętności lub kompetencje społeczne, wymagane dla danej kwalifikacji. Każdy efekt uczenia się jest krótko opisany i doprecyzowany przez kryteria weryfikacji. Każdy efekt uczenia się ma zwykle kilka kryteriów weryfikacji. Kryteria weryfikacji to działania, które powinna wykonać osoba w trakcie weryfikacji, aby udowodnić, że ma wymagane efekty uczenia się. Kryteria opisują bardzo dokładnie to, co potwierdza certyfikat. Są ważne zarówno dla kandydatów, jak i dla pracodawców.

2. Warunki, jakie musisz spełnić, aby ubiegać się o certyfikat potwierdzający daną kwalifikację.

Nie ma znaczenia, w jaki sposób  zdobyłeś wiedzę i umiejętności wymagane do uzyskania kwalifikacji. Jednak dla niektórych kwalifikacji określa się warunki wstępne – jeśli tego oczekuje rynek.

To oznacza, że może się od Ciebie wymagać:

 • kwalifikacji pełnej na określonym poziomie – na przykład matury, dyplomu licencjackiego, ukończenia gimnazjum,
 • konkretnego uprawnienia – na przykład prawa jazdy,
 • potwierdzenia dodatkowych umiejętności – na przykład udzielania pierwszej pomocy, 
 • ubezpieczenia,
 • zaświadczenia o stanie zdrowia.

3. Opis warunków prowadzenia walidacji.

To opis standardów, jakie musi spełnić instytucja certyfikująca (IC), która będzie prowadzić walidację. Te standardy zapewniają jakość całego procesu, a także tę samą wartość certyfikatów wydawanych przez różne instytucje certyfikujące.

Warunki określają:

 • Metody sprawdzania efektów uczenia się – dopuszczone dla kwalifikacji lub danych efektów uczenia się.
 • Kadrę. Najczęściej określa się wymogi dla osób, które przeprowadzają weryfikację – asesorów i członków komisji. Można też określić wymogi dla osób projektujących walidację lub dla doradcy walidacyjnego.
 • Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne.
  Mogą to być na przykład: warunki lokalowe, wymagany sprzęt, ramy czasowe walidacji lub inne ważne kwestie związane z organizacją walidacji.
Group 4668@2x

W opisie kwalifikacji są również inne informacje – ciekawe zwłaszcza dla osób, które rozważają pracy i chcą poznać perspektywy w różnych branżach, czyli:

 • rynkowe zapotrzebowanie na kwalifikację
 • typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji.