INKUBATOR KWALIFIKACJI

ZSK dla każdego

Ramy kwalifikacji istnieją w wielu krajach już od lat osiemdziesiątych XX wieku. Dotyczy to również systemów gromadzenia oraz potwierdzania umiejętności, kompetencji i kwalifikacji, takich jak Zintegrowany System Kwalifikacji, który funkcjonuje w Polsce od 2016 roku. Mimo wielu działań, system jest rzadko wykorzystywany, a samo pojęcie kwalifikacji rynkowych jest dla większości osób obce i niezrozumiałe. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku powstał Inkubator Kwalifikacji. Chcemy zainspirować podmioty rynku pracy i edukacji oraz wyposażyć je w odpowiednie narzędzia do działania. Wierzymy, że Inkubator przyczyni się również do rozpowszechnienia idei kwalifikacji rynkowych w różnych sektorach i branżach.

Założenie do powstania Inkubatora Kwalifikacji było proste. Zbieramy wysokiej klasy ekspertów i specjalistów, a potem opisujemy kwalifikacje rynkowe, których do tej pory nie było, a z różnych powodów powinny. Mało tego, naszym celem było przeprowadzenie tego procesu w sposób modelowy. Ale postanowiliśmy zrobić nawet więcej: zrealizować kolejne etapy, właściwe dla dalszych losów każdej opisanej kwalifikacji rynkowej. Chcieliśmy przygotować pełen komplet materiałów, które mogą stać się inspiracją lub pomocą dla podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem w ZSK. Na koniec zapadła decyzja: podzielmy się zgromadzonymi doświadczeniami, opiszmy je i upublicznijmy. I tak zrobiliśmy.

“Inkubowanie” kwalifikacji, czyli krok po kroku

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy konsultacje z przedstawicielami Sektorowych Rad ds. Kompetencji oraz poszczególnych resortów. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy wyłoniliśmy 50 kwalifikacji rynkowych, które do tej pory nie zostały włączone do ZSK, a z punktu widzenia uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów, po prostu powinny być opisane.

Potem w ramach zamówienia publicznego wybraliśmy wykonawców, którzy dysponowali odpowiednim potencjałem osobowym – ekspertów (przedstawicieli świata nauki, przemysłu, działaczy branżowych, doświadczonych pracowników i pracodawców), których kompetencje i doświadczenie dawały gwarancję stworzenia modelowych opisów poszczególnych kwalifikacji.

Wypracowane opisy zostały poddane recenzjom zewnętrznym. Recenzenci (przedstawiciele poszczególnych branż i sektorów, osoby, które nie brały udziału w opracowywaniu kwalifikacji) odnieśli się do każdego aspektu przygotowanych opisów. Ich uwagi zostały przedstawione ekspertom biorącym udział w pracach. Po gruntownym przemyśleniu – każda decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu sugestii oraz każda korekta w opisie – zostały uzasadnione i umotywowane.

Następnie efekty uczenia się, w każdej z kwalifikacji, zostały odniesione do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Efektem tych prac są tabele zgodności, wypracowanie na bazie formularzy, które na co dzień służą zespołom ekspertów rekomendujących przypisanie poziomów PRK do kwalifikacji rynkowych.

Inkubator Kwalifikacji dla wszystkich

Praca nad Inkubatorem Kwalifikacji przyniosła wymierne efekty, które – wyrażamy głęboką nadzieję – będą służyć wszystkim zainteresowanym włączeniem i certyfikacją kwalifikacji najwyższej jakości. Z zamieszczonych poniżej materiałów może skorzystać każdy. Formularze opisu kwalifikacji mogą być podstawą wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK – w takiej formie, jaka jest prezentowana, ale też jako inspiracja, punkt wyjścia do opracowania wniosku w brzmieniu, które spełni oczekiwania wnioskodawców. Odniesienie ekspertów do recenzji i tabele zgodności wyjaśniają wiele wątpliwych kwestii. Mogą być również pomocne na etapie procedowania wniosków o włączenie kwalifikacji.

Kontynuacja, czyli Inkubator Zielonych Kwalifikacji

W związku z zainteresowaniem, jakim cieszyły się produkty wypracowane i udostępnione w ramach Inkubatora Kwalifikacji, postanowiliśmy powtórzyć to działanie, tym razem biorąc na tapet kwalifikacje dotyczące zielonej transformacji. Gdy zmiany klimatyczne stały się faktem, a realizacja ambitnych celów klimatycznych koniecznością, coraz więcej mówi się o zielonej i transformacji i przechodzeniu na zielone źródła energii. Jednak żadna transformacja się nie wydarzy bez ludzi wyposażonych w odpowiednie kompetencje i umiejętności. Dlatego też postanowiliśmy, w ramach inkubatora kwalifikacji, wesprzeć powstanie opisów ośmiu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia zielonej transformacji z obszarów: czyste powietrze, inteligentna sieć energetyczna, technologie wodorowe i zielone miasta. Obszary te zostały wyłonione na podstawie dokonanych analiz trendów rynkowych oraz strategicznych dokumentów rządowych (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania 
Odporności), a w każdym z nich zespoły ekspertów przygotowały po dwa opisy kwalifikacji rynkowych wraz z tabelami zgodności i szczegółowymi informacjami o sposobie zorganizowania i przeprowadzenia walidacji. Gotowe produkty są dostępne poniżej pod numerami 51 – 58.

Produkty Inkubatora Kwalifikacji

a. Formularz opisu kwalifikacji

b. Odniesienie do uwag z konsultacji

c. Tabela zgodności

a. Formularz opisu kwalifikacji

b. Odniesienie do uwag z konsultacji

c. Tabela zgodności

a. Formularz opisu kwalifikacji

b. Odniesienie do uwag z konsultacji

c. Tabela zgodności

a. Formularz opisu kwalifikacji

b. Odniesienie do uwag z konsultacji

c. Tabela zgodności

a. Formularz opisu kwalifikacji

b. Odniesienie do uwag z konsultacji

c. Tabela zgodności

a. Formularz opisu kwalifikacji

b. Odniesienie do uwag z konsultacji

c. Tabela zgodności