Zostań ekspertem lub specjalistą ZSK!

W ramach rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poszukujemy ekspertów i specjalistów, którzy będą opiniować procedowane kwalifikacje.

Jako ekspert lub specjalista ZSK:

      Wyznaczasz kierunek rozwoju Twojej branży

      Wzmacniasz swój ekspercki wizerunek

      Otrzymujesz atrakcyjne wynagrodzenie

FORMULARZ DLA EKSPERTÓW/SPECJALISTÓW ZSK

INFORMACJE O WNIOSKACH O WŁĄCZENIE KWALIFIKACJI DO ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) wspiera wdrażanie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Współpracuje m.in. z ministrami właściwymi, którzy po pozyskaniu uwag zainteresowanych środowisk i opinii specjalistów dokonują oceny wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK. Dane w formularzu pozwolą IBE przekazywać Pani/Panu informacje np. o możliwościach udziału w pracach nad opisami kwalifikacji, trwających konsultacjach wniosków, naborach specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin, prowadzonych przez ministerstwa.

* Minister kierujący danym działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach: włączania kwalifikacji należących do tego działu do zintegrowanego systemu kwalifikacji, ich funkcjonowania w ZSK oraz w sprawach związanych z nadzorem nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji włączonych do tego systemu art. 4b ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej.

Close Menu
X
Skip to content