Baza wiedzy -

VADEMECUM WALIDACJI

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)?

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to rozwiązanie, które pozwala na rozwój kapitału społecznego w Polsce. Jest ważnym narzędziem polityki na rzecz uczenia się przez całe życie.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK):

– Opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).
– Określa zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji – dzięki czemu zapewniona jest jakość kwalifikacji.

Dzięki wprowadzeniu systemu:

– każdy może starać się o poświadczanie posiadanych kompetencji – nawet, jeśli nie ma wykształcenia kierunkowego,
– sposób nadawania kwalifikacji jest monitorowany przez ministrów,
– pracodawcy mogą łatwiej rozpoznać wartość potencjalnego pracownika a pracownicy zaprezentować swoje kompetencje w wiarygodny sposób.

Zintegrowany System Kwalifikacji został powołany ustawą, uchwaloną 22 grudnia 2015 roku

W systemie znajdują się kwalifikacje:

nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego

  • na przykład dyplomy studiów wyższych, matura, świadectwa ukończenia szkoły,

wolnorynkowe

  • włączane do systemu na wniosek różnych podmiotów, nadawane przez instytucje, którym minister nadał do tego uprawnienia, na przykład kwalifikacje związane z prowadzeniem księgowości, pilotowaniem wycieczek, tworzeniem stron internetowych,

sektorowe

  • włączane do systemu na wniosek podmiotu prowadzącego działalność statutową w obszarze danej branży lub sektora, nadawane przez instytucje branżowe, którym minister nadał do tego uprawnienia,

rzemieślnicze

  • włączane do systemu na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego, nadawane przez izby rzemieślnicze po zdaniu egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Zintegrowany System Kwalifikacji dla Ciebie

Dowiedz się więcej o ZSK

Czym są kwalifikacje wolnorynkowe i sektorowe? Co możesz zyskać jako:
– pracownik
– osoba szukająca pracy
– pracodawca
– doradca zawodowy

Sprawdź, jak włączyć się do ZSK

Jak opisać kwalifikację lub zostać instytucją certyfikującą (IC) – jeśli reprezentujesz:
– organizację branżową
– związek sportowy
– instytucja szkoleniowa
– podmiot rynkowy
– szkołę wyższą

Skorzystaj z narzędzi i publikacji

Zobacz, co przygotowaliśmy dla:
-instytucji certyfikujących (IC)
– podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)
– podmiotów opisujących kwalifikacje doradców zawodowych