NARZĘDZIA - WALIDACJa

Pracujesz w instytucji uprawnionej do nadawania kwalifikacji rynkowych? Zajmujesz się doradztwem edukacyjnym i zawodowym? A może chcesz przystąpić do walidacji?

Walidacja umożliwia sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie kwalifikacji osiągnęła efekty uczenia się niezbędne do jej uzyskania.
W jej ramach można określić, jakie kompetencje ktoś posiada, niezależnie od tego, w jaki sposób się uczył.

Można je także potwierdzić w odpowiedniej instytucji, co otwiera drogę do uzyskania certyfikatu. Więcej na temat procesu i jego roli w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdziesz w zakładce Baza wiedzy.

Ale jak taka instytucja ma przygotować się do prowadzenia walidacji? Czy istnieją narzędzia cyfrowe, które to ułatwią?
Jakie kompetencje powinni mieć jej pracownicy? I czy istnieją zasoby, które mogą wspomóc osoby uczące się w przygotowaniu do walidacji
albo doradców przy współpracy z klientami?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w zakładkach:

METODY WALIDACJI
I NARZĘDZIA CYFROWE

Zasoby cyfrowe wspomagające
przygotowanie i prowadzenie walidacji

KOMPETENCJE KADRY IC

Opis kompetencji, jakie warto, by posiadali: asesor (osoba sprawdzająca efekty uczenia się), doradca walidacyjny i koordynator walidacji w instytucji certyfikującej

SZKOLENIA

Cykl szkoleń dotyczących walidacji
oraz zasobów cyfrowych