Co zyskujesz

Zintegrowany System Kwalifikacji powstaje w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie rynku pracy i przyniesie wiele korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

WYMIERNE KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW:

  • Stworzenie skutecznego narzędzia rekrutacyjnego, które ułatwi ocenę kompetencji kandydatów do pracy i zmniejszy ryzyko kosztownych błędów przy rekrutacji.
  • Możliwość stworzenia czytelnego planu budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców w sektorze.
  • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w postępowaniach przetargowych w kraju i zagranicą dzięki ujednoliceniu systemu z podobnymi systemami w innych krajach europejskich.
  • Sprawniejsze planowanie długoterminowych inwestycji i dróg rozwoju organizacji dzięki możliwości łatwego identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku.
  • Pomoc w zakresie doskonalenia systemu awansowania, określania poziomu wynagrodzeń oraz w trafnym doborze wartościowych szkoleń dla pracowników.
  • Możliwość tworzenia i włączania do systemu nowych kwalifikacji „szytych na miarę”, czyli dostosowanych do potrzeb pracodawcy, danej branży i lokalnego rynku pracy.

WYMIERNE KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW:

  • Możliwość łatwego udowodnienia swoich umiejętności za pomocą wiarygodnych certyfikatów z powszechnie uznawanym na rynku pracy symbolem Polskiej Ramy Kwalifikacji.
  • Zwiększenie wiarygodności posiadanych świadectw i certyfikatów, co uprości procedury rekrutacyjne u potencjalnych pracodawców i ułatwi znalezienie pracy.
  • Możliwość przedstawienia swoich kwalifikacji w sposób zrozumiały i łatwy do weryfikacji również dla potencjalnych pracodawców z zagranicy, np. krajów Unii.
  • Znaczące wsparcie w zakresie planowania kariery i rozwoju zawodowego, a także ewentualnej zmiany zawodu lub przebranżowienia.
Facebook
Twitter
LinkedIn