ZSK W REGIONACH

Zdjęcie-nr-5.1
Instytut Badań Edukacyjnych realizuje misję wdrażania rozwiązań dla efektywnego rozwoju społeczeństwa poprzez edukację.

Strategicznym działaniem stało się utworzenie i rozwój Regionalnych Centrów ds. ZSK i wspierania LLL, które powstały w 16 miastach wojewódzkich.

Powstanie Centrów odpowiada na potrzeby społeczeństwa i na stałe wpisuje się w działania lokalne oraz regionalne, realizowane wspólnie z kluczowymi interesariuszami.

Wartości, którymi się kierujemy, pomagają nam w:
  • budowaniu partnerstw z kluczowymi interesariuszami systemu;
  • szerokiej współpracy pomiędzy interesariuszami (branże, firmy i instytucje);
  • realizacji badań potencjału działań regionalnych;
  • rozwijaniu idei “uczenia się przez całe życie” (lifelong learning).
Zdjęcie-nr-1-min
kwalifikacje-zsk
Aktywnie działamy na polu:
  • inicjowania i realizacji projektów w obszarze rozwoju kwalifikacji;
  • identyfikacji oraz opisu nowych kwalifikacji rynkowych kluczowych dla danego regionu;
  • uzyskania statusu Instytucji Certyfikującej;
  • organizacji bezpłatnych seminariów, konferencji i spotkań dot. ZSK.
Regionalne Centra działają na terenie całej Polski. Kontakt do Liderów ds. ZSK można znaleźć tutaj 

Służymy wiedzą, doświadczeniem i wsparciem we wszystkich kwestiach dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zdjęcie-nr-4.1