MATERIAŁY DO POBRANIA

instrukcja korzystania z materiałów oraz proponowane opisy kompetencji

Instrukcja korzystania
z materiałów

PDF 158 KB

Proponowane opisy
kompetencji

PDF 484 KB

Ogólne informacje o osobach zaangażowanych w walidację

Asesor walidacyjny

PDF 226 KB

Doradca walidacyjny

PDF 230 KB

Koordynator walidacji w IC

PDF 228 KB

SCENARIUSZE SZKOLEŃ

Przecież ciągle się uczymy
– czyli do czego służy walidacja efektów uczenia się?

PDF 191 KB

Moje Portfolio – dla kogo jest przeznaczone i dlaczego warto z niego korzystać?

PDF 228 KB

Metoda Bilansu Kompetencji

PDF 225 KB