BRANŻA – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

„Branża - wczoraj, dziś i jutro” to cykl 9 ponadregionalnych konferencji branżowych realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce”.

Konferencje mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat najnowszych trendów, innowacji i rozwoju w danej branży. Stanowią platformą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania rozwiązań dostępnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także stają się okazją do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami z danej branży.  Konferencje planowane są w różnych częściach Polski i kierowane do przedstawicieli branż wiodących oraz kluczowych w danym regionie.

NABLIŻSZE KONFERENCJE

10 kwietnia

9.30-15.00

KIELCE

Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji