Certyfikat

certyfikat

Co potwierdza certyfikat i kto go przyznaje?
Certyfikat potwierdza, że jego właściciel ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane dla danej kwalifikacji.

Certyfikat jest przyznawany przez ekspertów w danej dziedzinie. To oni sprawdzają, czy osoba ma odpowiednie efekty uczenia się. Robią to w procesie walidacji – zgodnie z określonymi kryteriami i zasadami zapewniania jakości.

Eksperci muszą spełniać określone warunki – mieć na przykład odpowiednią wiedzę i doświadczenie w danym obszarze.

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI

Wszystkie certyfikaty wydawane w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) mają jeden wspólny element wizualny. Jest nim oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Poziom PRK do kwalifikacji rynkowej przypisuje minister właściwy dla danej kwalifikacji.

Certyfikat – dzięki oznaczeniu
PRK – będzie rozpoznawalny
także za granicą:

  • jako pracownikowi ułatwi Ci przedstawienie zagranicznemu pracodawcy poziomu swoich umiejętności,

  • jako firmie – ułatwi Ci wykazanie europejskiemu kontrahentowi, że masz pracowników o odpowiednich kompetencjach, by podjąć się zlecenia.
Group 4668@2x

Pamiętaj! Certyfikat to nie to samo, co uprawnienia zawodowe – państwa regulują dostęp do niektórych zawodów w różny sposób.

Na przykład: w Polsce prowadzenie księgowości jest kwalifikacją rynkową – nie są wymagane specjalne uprawnienia i każdy może oferować taką usługę na rynku. Inne kraje mogą jednak wymagać specjalnych uprawnień zawodowych.
Certyfikat pomoże Ci w wiarygodny sposób przedstawić swoje kompetencje pracodawcom – także za granicą.

CERTYFIKAT KROK PO KROKU

Group 4806@2x

Poszukaj kwalifikacji dla siebie.

Poszukaj w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) kwalifikacji, którą chcesz uzyskać.

Każda kwalifikacja, która została włączona do systemu, ma dokładny opis – możesz go pobrać ze strony ZRK.

Przeczytaj opis kwalifikacji

Sprawdź, czy masz odpowiednią wiedzę,  umiejętności i kompetencje społeczne, aby potwierdzić wszystkie efekty uczenia się.

Jeśli musisz spełnić dodatkowe warunki, aby móc przystąpić do walidacji, znajdziesz je w opisie.

Jeśli okaże się, że nie posiadasz jeszcze wszystkich efektów uczenia się, jakie są w opisie danej kwalifikacji – potraktuj to jako wskazówkę, czego jeszcze warto się nauczyć.

Znajdź instytucję certyfikującą (IC).

Jeśli uważasz, że spełnisz wszystkie kryteria – znajdź instytucję certyfikującą dla danej kwalifikacji.

Listę instytucji upoważnionych do wydawania certyfikatu znajdziesz na portalu ZRK – przy opisie danej kwalifikacji.

Na stronie takiej instytucji znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o przebiegu walidacji i o tym, jak się do niej zgłosić.

Weź udział w walidacji.

Zgłoś się do instytucji certyfikującej i weź udział w walidacji – to proces sprawdzania Twojej wiedzy i umiejętności. Musisz go przejść, by otrzymać certyfikat. Eksperci sprawdzą, czy masz WSZYSTKIE efekty uczenia się, wymagane w opisie danej kwalifikacji rynkowej.
 
Dokładny opis przebiegu walidacji znajdziesz na stronie internetowej danej instytucji certyfikującej.

Odbierz certyfikat!

Jeśli eksperci uznają, że masz odpowiednią wiedzę i umiejętności – dostaniesz certyfikat. Po zakończeniu walidacji – kiedy potwierdzisz wszystkie kryteria weryfikacji – instytucja certyfikująca wystawi Ci certyfikat, który potwierdzi, że masz daną kwalifikację.

Group 4668@2x

Wszystkie certyfikaty – wydane przez różne instytucje certyfikujące – mają tę samą wartość. Każda instytucja wydająca certyfikaty musi spełnić te same wymogi zawarte w opisie danej kwalifikacji.

to też może cię zainteresować

FUNKCJONOWANIE W SYSTEMIE

Sprawdż jak wygląda proces włączania kwalifikacji do ZSK

WALIDACJA

Zobacz, jak zdobyć certyfikat

KWALIFIKACJE

Poznaj kwalifikacje rynkowe w ZSK