Biuro Projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa
tel. (22) 241 71 00
e-mail: zsk@ibe.edu.pl

Kierownictwo projektu ZSK 6

Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6
Agnieszka Szymczak, wiceliderka projektu ZSK 6
 

Komunikacja i promocja

e-mail: komunikacja.zsk@ibe.edu.pl

Inspektor ochrony danych

Patrycja Jurkowska
e-mail: iod@ibe.edu.pl

 

Opisywanie kwalifikacji rynkowych

e-mail: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl

Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Monika Drzymulska-Derda
e-mail: m.drzymulska-derda@ibe.edu.pl

e-mail:srk@ibe.edu.pl

Instytucje certyfikujące

e-mail: wsparcie.ic@ibe.edu.pl

Walidacja

e-mail: info.walidacja@ibe.edu.pl

Podmioty zewnętrznego zapewniania jakości

e-mail: przygotowanie.pzzj@ibe.edu.pl

Wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego

e-mail: wsparcie.uczelnie@ibe.edu.pl

Organizacja seminariów w projekcie ZSK

Joanna Nowaczyńska
e-mail: j.nowaczynska@ibe.edu.pl

 

Chcesz włączyć się w tworzenie ZSK, ale nie wiesz od czego zacząć? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim Liderem Regionalnym ZSK!

Notification 2
Marcin Dziółko
m.dziolko@ibe.edu.pl
Anna Rosińska
+48 573 444 568
a.rosinska@ibe.edu.pl
Przemysław Szreder
+48 573 444 593
p.szreder@ibe.edu.pl

Maciej Soroka
+48 573 444 594
maciej.soroka@ibe.edu.pl
Jan Kosmowski
+48 573 444 590
j.kosmowski@ibe.edu.pl
Rafał Flaga
+48 573 444 574
r.flaga@ibe.edu.pl
Ireneusz Bochno
i.bochno@ibe.edu.pl
Agnieszka Anielska
a.anielska@ibe.edu.pl
Aleksandra Wojciechowska
+48 573 444 585
a.wojciechowska@ibe.edu.pl
Anna Zuszek
+48 573 444 584
a.zuszek@ibe.edu.pl
Agnieszka Wojtal
+48 573 444 587
a.wojtal@ibe.edu.pl
Marcin Haberla
+48 573 444 588
m.haberla@ibe.edu.pl
Bożena Solecka
b.solecka@ibe.edu.pl
Dariusz Sikorski
+48 573 444 582
d.sikorski@ibe.edu.pl
Martyna Kruszyńska-Ostrowska
+48 573 444 591
m.kruszynska@ibe.edu.pl
Agnieszka Demichowicz
+48 573 444 596
a.demichowicz@ibe.edu.pl
Przemysław Szreder
+48 573 444 593
p.szreder@ibe.edu.pl

Maciej Soroka
+48 573 444 594
maciej.soroka@ibe.edu.pl
tel. +48 22 24 17 100