Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji  w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży. Służą do tego Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze.

W prace nad ramami angażowane są organizacje branżowe i przedstawicieli firm z poszczególnych sektorów. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, które ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi potrzebami sektora. Przedstawiciele branży są więc jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji – korzyści

Czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora i poszukiwanych przez pracodawców.

Jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników, możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy.

Metodę wiarygodnej weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy, co umożliwi efektywniejszą rekrutację i zmniejszy ryzyko kosztownych pomyłek kadrowych.

Otwarte drzwi do współpracy na rynku europejskim dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności kompetencji kapitału ludzkiego firmy.

Pewne planowanie długoterminowych inwestycji i rozwoju firmy dzięki możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia.

Skuteczną odpowiedź na deregulację w branży – SRK umożliwia stworzenie standardów dotyczących zatrudnienia bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

Publikacje Sektorowe Ramy Kwalifikacji.

SRK-Komunikacja-Marketingowa-1
2023

polski
angielski
SRK dla Gospodarki Odpadami
2022

polski
angielski
SRK-gornictwo
2021

polski
angielski
sektorowa-rama-nieruchomsci
2020

polski
angielski
SRK_dla_rolnictwa
2020

polski
angielski
Energetyka_ZSK
2020

polski
angielski
SRK_ZDROWIE
2020

polski
angielski
SRK_MOTO
2020

polski
angielski
PL_SRK_przemysl-chemiczny
2020

polski
angielski
Sektorowa-Rama-Kwalifikacji-Handlu
2020

polski
angielski
sektorowa-rama-kwalifikacji-przemysl-modowy
2018

polski
angielski
sektorowa-rama-kwalifikacji-uslug-rozwojowych
2017

polski
angielski
sektorowa-rama-kwalifikacji-budownictwo
2017

polski
angielski
sektorowa-rama-kwalifikacji-sektor-bankowy
2018

polski
angielski
sektorowa-rama-kwalifikacji-sport
2015

polski
angielski
sektorowa-rama-kwalifikacji-telekomunikacja
2017

polski
angielski
okładka publikacji Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora turystyki
2018

polski
angielski
okładka publikacji Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora informatyki
2018

polski
angielski
Facebook
Twitter
LinkedIn