Konferencja „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” / 10-11 grudnia 2020 / formuła online

Minister Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej pt. Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej - wyzwania, możliwości, bariery. Konferencja odbędzie się 10 i 11 grudnia 2020 roku w formule on-line.

Minister Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej pt. Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery. Konferencja odbędzie się 10 i 11 grudnia 2020 roku w formule on-line.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń różnych interesariuszy zainteresowanych tematem przygotowania kadr do edukacji włączającej. Konferencja skierowana jest w szczególności do: przedstawicieli uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Organizatorzy maja nadzieję, że wydarzenie stanie się źródłem pomysłów i inspiracją do wdrażania skutecznych sposobów rozwijania kompetencji przyszłych i już aktywnych zawodowo nauczycieli do pracy na rzecz budowy kultury i praktyki włączenia, a także przyczynia się do wzmocnienia dialogu na temat aktualnych potrzeb i możliwości w zakresie rozwoju kadr systemu oświaty.

W pierwszym dniu konferencji zaplanowano wykłady oraz panel dyskusyjny, zaś podczas drugiego dnia odbędą się warsztaty oraz prezentacja dobrych praktyk uczelni w zakresie kształcenia przyszłych nauczycieli.

Program i więcej informacji: Szkoła dostępna – Zintegrowany System Kwalifikacji (kwalifikacje.edu.pl)

Rejestracja: Szkoła Dostępna Dla Wszystkich Uczniów (szkola-dostepna.pl)

Facebook
Twitter
LinkedIn