KONFERENCJA ONLINE

10-11 grudnia 2020

„SZKOŁA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW.

Przygotowanie kadr do edukacji włączającej
- wyzwania, możliwości, bariery”

UCZESTNICY

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

REJESTRACJA

WYTYCZNE DOT. KONFERENCJI

Materiały pokonferencyjne

BADANIA NORMALIZACYJNE W GRUPACH SPE – ZAPROSZENIE

ORGANIZATORZY

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

WSPÓŁPRACA