17 listopada 2020

DZIEŃ 1

9.00 − 9.45

Powitanie gości

9.45 − 12.55

I BLOK WYKŁADOWY

Przygotowywanie nauczycieli do edukacji włączającej w Europie – wartości, wiedza, umiejętności, kompetencje.

12.55 − 14.50

PANEL DYSKUSYJNY

Nowe standardy kształcenia nauczycieli – blisko czy daleko do współczesnej pragmatyki zawodu nauczyciela? Czy zapewniają skuteczne przygotowanie do prowadzenia edukacji włączającej?

14:50 − 15:20

Przerwa

15:20 − 17:20

II BLOK WYKŁADOWY

Jakich kompetencji oczekujemy od profesjonalnego nauczyciela XXI wieku wdrażającego model edukacji dla wszystkich?

Co jest kluczowe w przygotowaniu nauczycieli do pracy w modelu edukacji włączającej?

REJESTRACJA

WYTYCZNE MATERIAŁÓW WIDEO

ORGANIZATORZY

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

WSPÓŁPRACA

Close Menu

Wytyczne dla osób przygotowujących film na konferencję online:

„Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” – (17-18 listopada 2020)

  • Czas trwania filmu: 15-20 minut.
  • Format: mp4  
    Rozdzielczość: FULL HD (1920/1080)
  • Kodek: H.264[i]
  • Sugerowane tło: ścianka lub baner z logo uniwersytetów, jasna ściana. 
  • Konwencja filmu: wystąpienie publiczne.
  • Czego unikać: próby pisania na flipcharcie, pokazywania czegoś, co może być niedostrzegalne dla widza, szybkiego mówienia, mówienia chaotycznego.

Do filmu należy dołączyć propozycję podpisu autorki/autora filmu / osób występujących oraz reprezentowanej uczelni. Podpisy zostaną naniesione na plik video.

Termin dostarczenia filmu: 31 października 2020 (termin nieprzekraczalny ze względu na konieczność weryfikacji, ewentualne poprawki).

[i] Kodek H.264 oznacza wydajną kompresję wideo, czyli doskonałą jakość obrazu przy możliwie najmniejszym rozmiarze pliku, najczęściej stosowany do kompresji plików MP4.

Jeżeli do pliku MP4 nie jest przypisany kodek H.264 można go w prosty sposób przekonwertować, np. poprzez stronę: https://anyconv.com/pl/konwerter-z-mp4-na-h264/

X
Skip to content