18 listopada 2020

DZIEŃ 2

9.30 − 11:00

SESJA WARSZTATOWA 1

9.30 − 11:00

SESJA WARSZTATOWA 1

11:00 − 11:10

Przerwa

11.10 − 12.40

SESJA WARSZTATOWA 2

12:40 − 13:00

Przerwa

13:00 − 15:00

BANK DOBRYCH PRAKTYK

6 przykładów x 20 minut

15:00 − 15:15

Podsumowanie

REJESTRACJA

WYTYCZNE MATERIAŁÓW WIDEO

ORGANIZATORZY

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

WSPÓŁPRACA

Close Menu

Wytyczne dla osób przygotowujących film na konferencję online:

„Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” – (17-18 listopada 2020)

  • Czas trwania filmu: 15-20 minut.
  • Format: mp4  
    Rozdzielczość: FULL HD (1920/1080)
  • Kodek: H.264[i]
  • Sugerowane tło: ścianka lub baner z logo uniwersytetów, jasna ściana. 
  • Konwencja filmu: wystąpienie publiczne.
  • Czego unikać: próby pisania na flipcharcie, pokazywania czegoś, co może być niedostrzegalne dla widza, szybkiego mówienia, mówienia chaotycznego.

Do filmu należy dołączyć propozycję podpisu autorki/autora filmu / osób występujących oraz reprezentowanej uczelni. Podpisy zostaną naniesione na plik video.

Termin dostarczenia filmu: 31 października 2020 (termin nieprzekraczalny ze względu na konieczność weryfikacji, ewentualne poprawki).

[i] Kodek H.264 oznacza wydajną kompresję wideo, czyli doskonałą jakość obrazu przy możliwie najmniejszym rozmiarze pliku, najczęściej stosowany do kompresji plików MP4.

Jeżeli do pliku MP4 nie jest przypisany kodek H.264 można go w prosty sposób przekonwertować, np. poprzez stronę: https://anyconv.com/pl/konwerter-z-mp4-na-h264/

X
Skip to content