KONFERENCJA ONLINE

10-11 grudnia 2020

„SZKOŁA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW.

Przygotowanie kadr do edukacji włączającej
- wyzwania, możliwości, bariery”

Materiały pokonferencyjne

1
Polityka Unii Europejskiej w zakresie przygotowania nauczycieli do edukacji włączającej, (...)
Polityka Unii Europejskiej w zakresie przygotowania nauczycieli do edukacji włączającej, (...)
2
Wsparcie techniczne Unii Europejskiej dla reform strukturalnych w państwach członkowskich (...).
Wsparcie techniczne Unii Europejskiej dla reform strukturalnych w państwach członkowskich (...).
3
Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej (...).
Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej (...).
4
Edukacja włączająca “All means All”
Edukacja włączająca “All means All”
5
Przygotowanie nauczycieli w doświadczeniach międzynarodowych
Przygotowanie nauczycieli w doświadczeniach międzynarodowych
6
Przygotowanie nauczycieli w doświadczeniach międzynarodowych
Przygotowanie nauczycieli w doświadczeniach międzynarodowych
7
Kształcenie nauczycieli dla edukacji włączającej w perspektywie uczelni i nauczycieli
Kształcenie nauczycieli dla edukacji włączającej w perspektywie uczelni i nauczycieli
8
Profil kompetencyjny nauczyciela edukacji włączającej
Profil kompetencyjny nauczyciela edukacji włączającej
9
Czynniki decydujące o efektywności wspierania uczniów w modelu edukacji włączającej (...)
Czynniki decydujące o efektywności wspierania uczniów w modelu edukacji włączającej (...)
10
Jak budować szkołę dla wszystkich uczniów wobec wyzwań, możliwości i barier?
Jak budować szkołę dla wszystkich uczniów wobec wyzwań, możliwości i barier?
11
Samorozwój i kształcenie ustawiczne nauczycieli
Samorozwój i kształcenie ustawiczne nauczycieli
12
SZKOŁA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW - Panel dyskusyjny
SZKOŁA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW - Panel dyskusyjny

Dobre praktyki

1
Polityka Unii Europejskiej w zakresie przygotowania nauczycieli do edukacji włączającej, (...)
Polityka Unii Europejskiej w zakresie przygotowania nauczycieli do edukacji włączającej, (...)
2
Dobre praktyki - Maria Porzucek-Miśkiewicz
Dobre praktyki - Maria Porzucek-Miśkiewicz
3
Dobre praktyki - Magdalena Bełza-Gajdzica, Sabina Pawlik
Dobre praktyki - Magdalena Bełza-Gajdzica, Sabina Pawlik
4
Dobre praktyki – Grażyna Barabasz
Dobre praktyki – Grażyna Barabasz
5
Dobre praktyki - Ewa Domagała-Zyśk, Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz
Dobre praktyki - Ewa Domagała-Zyśk, Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz

REJESTRACJA

WYTYCZNE DOT. KONFERENCJI

Materiały pokonferencyjne

BADANIA NORMALIZACYJNE W GRUPACH SPE – ZAPROSZENIE

ORGANIZATORZY

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

WSPÓŁPRACA

Close Menu

WYTYCZNE DOTYCZĄCE
UCZESTNICTWA W  KONFERENCJI

Konferencja (10-11 grudnia 2020) odbędzie się na platformie PINE. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące uczestnictwa otrzymają mailowo osoby zarejestrowane zgodnie z podanymi adresami mailowymi. Mail zostanie wysłany na kilka dni przed konferencją.
 
W przypadku spraw pilnych możliwych jest kontakt
z p. Michałem Moskalem:

e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl
tel. 606503904
 
 
X
Skip to content