Ruszył konkurs „Kariera jutra”!

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konkursie „Kariera jutra”, który adresowany jest do właścicieli przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii MŚP zlokalizowanych na terenie kraju. Konkurs trwa od 30 listopada do 10 grudnia 2020 r.

Celem Konkursu jest upowszechnianie  idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji w potwierdzaniu swoich kompetencji i planowaniu rozwoju zawodowego. Konkurs ma na celu promowanie budowania ścieżki rozwoju zawodowego pracowników przy wykorzystaniu rozwiązań i narzędzi tworzonych przez Zintegrowany System Kwalifikacji. 

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to rozwiązanie systemowe, które daje możliwość potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytej w szkole, na kursach lub w trakcie samodzielnego uczenia się. Kwalifikacja rozumiana jest jako dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte w różnych miejscach: w szkole, na kursach,  poprzez realizację swoich pasji lub uczenie się samodzielne. Więcej informacji na temat ZSK można znaleźć na stronach: https://kwalifikacje.edu.pl/ i kwalifikacje.gov.pl. 

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu ścieżki rozwoju dla pracownika/pracowników, w wieku 35- 40 lat, którzy zakończyli edukację szkolną 15 lat temu.

Ścieżka rozwoju powinna zostać rozpisana w oparciu o życiorys jednego z fikcyjnych bohaterów opisanych w załączniku do regulaminu (postacie: Marta, Szymon, Filip, Mirek, Weronika, Kinga).

Opracowana ścieżka rozwoju pracownika/pracowników może obejmować, całe przedsiębiorstwo, poszczególny pion/dział, lub pojedynczą osobę. Pomysł na ścieżkę rozwoju może  uwzględniać zmiany w  branży/sektorze w perspektywie najbliższych lat, może również proponować  przebranżowienie lub zupełnie nową kwalifikację, ale nie musi. Opracowując ścieżkę rozwoju zawodowego pracownika/pracowników należy skorzystać z zasobów wiedzy ZSK lub narzędzia jakim jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji  www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl.

Formularz konkursowy dostępny jest na stronie: kwalifikacje.edu.pl

Wypełnij i wyślij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Autorom najwyżej ocenionych prac zgłoszonych do Konkursu  zostaną przyznane nagrody:

  • I miejsce – 4 500 zł

  • II miejsce – 2 500 zł

  • III miejsce – 1 800 zł

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie IBE oraz na stronie internetowej https://kwalifikacje.edu.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn