IBE podczas Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2020

W dniach 2 – 4 grudnia 2020 r. odbędzie się Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020. W tym spotkaniu ekspertów wezmą udział przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych. Wydarzenie będzie miało formułę online.
Instytut Badań Edukacyjnych jako partner merytoryczny otwiera tegoroczną edycję Forum panelem pt. “Rynek pracy w dobie pandemii – kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse”, prowadzonym przez liderki regionalne ds. ZSK w woj. łódzkim, dr Dorotę Nawrat -Wyraz i Martynę Kruszyńską-Ostrowską. 
Uczestnicy panelu:

  • dr hab. Łukasz Arendt – Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, 
  • dr Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Kamil Jeziorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
  • Sylwester J. Szymalak – Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Organika S.A., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź
  • Bożena Ziemniewicz – Pełnomocnik Zarządu i Przewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, członkini Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, przedsiębiorca branży edukacyjnej.
  • dr Janusz Wdzięczak – Dziekan kierunków Transport oraz Mechanika i Budowa Maszyn, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm, która sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy obejmujące m. in. przedsiębiorczość, logistykę, transport. Dużo uwagi poświęconej zostanie nowym technologiom, pracom badawczym i innowacjom. Odbędzie się także debata nad ekonomią społeczną i ekspansją firm na rynki zagraniczne.

Od trzynastu lat Europejskie Forum Gospodarcze przyciąga przedsiębiorców i ekspertów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami oraz wymianą doświadczeń.

Szczegóły i program: Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 (lodzkie.pl)

Facebook
Twitter
LinkedIn