Ruszył konkurs dla NGO-sów „Kwalifikacja jutra”!

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konkursie „Kwalifikacja jutra”, który adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie opisu nowej kwalifikacji rynkowej, która będzie kluczowa i wartościowa dla wybranej branży lub sektora za 5 lat. Konkurs trwa od 12 do 26 listopada 2020 r.

Celem Konkursu jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji w potwierdzaniu swoich kompetencji. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to rozwiązanie systemowe, które daje możliwość potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytej w szkole, na kursach lub w trakcie samodzielnego uczenia się.

Kwalifikacja rozumiana jest jako dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte w różnych miejscach: w szkole, na kursach,  poprzez realizację swoich pasji lub uczenie się samodzielne. Więcej informacji na temat ZSK można znaleźć na stronach: kwalifikacje.edu.pl i kwalifikacje.gov.pl

Opisana w ramach konkursu kwalifikacja nie może widnieć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. W celu sprawdzenia tego zachęcamy do odwiedzenia strony www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl.

Pracę konkursową należy przygotować za pomocą formularza w wersji on-line, znajdującego się na stronie konkursu do 26 listopada 2020 r.

FORMULARZ ONLINE

Autorom najwyżej ocenionych prac zgłoszonych do Konkursu  zostaną przyznane nagrody:

  • I miejsce – 4 500 zł
  • II miejsce – 2 500 zł
  • III miejsce – 1 800 zł

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie IBE oraz na stronie internetowej
https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/Regulamin-konkursu-Kwalifikacja-Jutra.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn