II Turniej Wiedzy o Elektryczności pod patronatem IBE

Już 28 października br. odbędzie kolejna edycja Turnieju Wiedzy o Elektryczności. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Badań Edukacyjnych, odpowiedzialny za rozwój ZSK.

Celem turnieju jest przede wszystkim propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu branży elektrycznej oraz zachęcenie młodzieży do podejmowania nadobowiązkowych zadań wynikających z zainteresowań i zamiłowań technicznych.

Organizatorzy chcą także pobudzić uczniów do samodzielnego zdobywania, poszerzania i aktualizowania wiedzy technicznej. Turniej będzie także kolejnym wydarzeniem popularyzującym i promującym kształcenie technicznie.

Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu techniczno-elektrycznym. Będzie się składał z części teoretycznej, obejmującej treści nauczania zawarte w programie nauczania dla zawodów elektryka i technika elektryka oraz z części o charakterze praktycznym.

W turnieju wezmą udział uczniowie z: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich, Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach oraz z Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach.

Organizatorem turnieju jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach.

Facebook
Twitter
LinkedIn