Znamy wyniki konkursu „Kariera jutra”!

Konkurs „Kariera jutra” adresowany był do właścicieli przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii MŚP zlokalizowanych na terenie kraju. Zadanie konkursowe polegało na zaplanowaniu ścieżki rozwoju dla pracownika/pracowników, w wieku 35- 40 lat, którzy zakończyli edukację szkolną 15 lat temu.

Zwycięzcy:

I miejsce – Agencja Reklamowa “Ideas Factory”, za pracę: „Grafik – kreator przyszłości” – 91 pkt.

II miejsce – Nanotest Marcin Jurczyński, za pracę: „Marketing w Nanotest” – 88 pkt.

III miejsce   GBZ Sp. z .o.o, za pracę: „Ścieżka kariery Weroniki” – 81 pkt.

Dziękujemy za wszystkie prace nadesłane na konkurs!

Celem Konkursu było upowszechnianie  idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji w potwierdzaniu swoich kompetencji i planowaniu rozwoju zawodowego. Konkurs wspierał promowanie budowania ścieżki rozwoju zawodowego pracowników przy wykorzystaniu rozwiązań i narzędzi tworzonych przez Zintegrowany System Kwalifikacji. 

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to rozwiązanie systemowe, które daje możliwość potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytej w szkole, na kursach lub w trakcie samodzielnego uczenia się. Kwalifikacja rozumiana jest jako dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte w różnych miejscach: w szkole, na kursach,  poprzez realizację swoich pasji lub uczenie się samodzielne. 

Facebook
Twitter
LinkedIn