Webinar Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji uznawany jest za jeden z kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki państwowej, a także zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców kraju. Jednak, jak wynika z opracowań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, branża w coraz większym stopniu boryka się z niedopasowaniem kompetencji pracowników do wymagań pracodawców.

Jak temu zaradzić? Jak firmy mogą poradzić sobie z brakiem wykwalifikowanych pracowników?

Zapraszamy na webinar 

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – nowe spojrzenie na kwalifikacje  
W BRANŻY WODNO-ŚCIEKOWEJ

17 lutego 2022 r.

18:00

W trakcie webinaru ekspertki/ci z Instytutu Badań Edukacyjnych przybliżą ideę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który porządkuje i zbiera kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym państwowym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji .

Zintegrowany System Kwalifikacji określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Oprócz przybliżenia idei ZSK, ekspertki/ci wyjaśnią, jak firmy z branży wodno-ściekowej mogą wykorzystać ZSK do rozwoju systemu podnoszenia kompetencji pracowników. Jak zaangażować się w budowę ZSK poprzez zgłoszenie opisu  kwalifikacji rynkowych do systemu i uzyskanie uprawnienia do certyfikowania tych kwalifikacji.

Funkcjonowanie  kwalifikacji rynkowych w ZSK nie tylko ułatwi wskazanie  pracownikom  umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych  wymaganych przez pracodawców, ale też zapewni  branży wodno-ściekowej pracowników o potwierdzonych kompetencjach. ZSK to rozwiązanie w zdobywaniu  wykwalifikowanej kadry – jest mostem łączącym edukację z rynkiem pracy.

Dowiedz się, jakie korzyści  możesz osiągnąć w swojej firmie dzięki kwalifikacjom rynkowym!

KLIKNIJ, ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ.

Webinar poprowadzą:

Krystyna Jezuita

Od 11 lat pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych realizując działania związane z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce. Aktualnie pracuje w zespole ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, gdzie zajmuje się m.in. wspieraniem metodycznym podmiotów przy opisie kwalifikacji rynkowych oraz przygotowaniem instytucji do pełnienia roli Instytucji Certyfikujących.  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku ekonomia.

Boris Poleganow

Od 2017 roku pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie zajmuje się wsparciem metodycznym podmiotów tworzących opisy kwalifikacji rynkowych oraz przygotowaniem instytucji do pełnienia roli Instytucji Certyfikujących.

Absolwent kierunków: Zarządzanie, Politologia oraz Technologia Żywności. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją, zarządzaniem jakością oraz tworzeniem strategii organizacji. Autor lub współautor programów: szkoleniowych oraz nauczania jak również poradników metodycznych i zarządzania jakością.

Facebook
Twitter
LinkedIn