Rekomendacje w zakresie funkcjonowania instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Publikacja ma charakter poradnika, w którym zawarto praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania instytucji certyfikujących nadających kwalifikacje rynkowe w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Wyodrębniono w niej trzy obszary: projektowanie walidacji, wymagania ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wobec instytucji certyfikujących oraz ich relacje z otoczeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Adresatami publikacji są przede wszystkim instytucje nadające już kwalifikacje rynkowe oraz podmioty ubiegające się o nadanie uprawnień do certyfikowania. Może być ona pomocna także podmiotom, które dopiero rozważają nadawanie kwalifikacji rynkowych. Treści zawarte w opracowaniu mogą być również przydatne dla innych interesariuszy ZSK: podmiotów zewnętrznego zapewnienia jakości, instytucji walidujących, ministrów właściwych oraz szkół branżowych i instytucji szkoleniowych.

 

Podobne wpisy:

Close Menu
X
Skip to content