Innowacje w edukacji zawodowej – Branżowe Centra Umiejętności

Joanna Kubit Spis treści ZSK 1/2024 Innowacje w edukacji zawodowej – Branżowe Centra Umiejętności Znaczna część otaczających nas przedmiotów to urządzenia mechaniczne, które wymagają projektowania, montażu, konserwacji i umiejętności ich…

Continue ReadingInnowacje w edukacji zawodowej – Branżowe Centra Umiejętności

Rola nowoczesnego doradztwa zawodowego w kreowaniu przyszłości – Spawalnicze horyzonty

Małgorzata Stachura ZSK 1/2024 ROLA NOWOCZESNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO W KREOWANIU PRZYSZŁOŚCI - SPAWALNICZE HORYZONTY Na dzisiejszym rynku pracy liczą się nie tylko konkretne umiejętności zawodowe. Równie ważne są: umiejętność planowania…

Continue ReadingRola nowoczesnego doradztwa zawodowego w kreowaniu przyszłości – Spawalnicze horyzonty
Read more about the article Spawalnicze horyzonty – Dyskusja o kompetencjach i kwalifikacjach w spawalnictwie
Aneta Czarniecka, główny ekspert ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach, ZSK 6; Agnieszka Szymczak, zastępca lidera projektu ZSK 6; Jerzy Jabczuga, dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie; Joanna Kubit, dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie; Dorota Krajcarz, kierownik Biura Koordynacji ds. Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach; Maksymilian Borek, główny spawalnik w Progress Eco

Spawalnicze horyzonty – Dyskusja o kompetencjach i kwalifikacjach w spawalnictwie

Spis treści ZSK 1/2024 spawalnicze horyzonty – dyskusja o kompetencjach i kwalifikacjach w spawalnictwie Podczas konferencji „Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” odbył się…

Continue ReadingSpawalnicze horyzonty – Dyskusja o kompetencjach i kwalifikacjach w spawalnictwie

Inauguracja cyklu konferencji „Branża – wczoraj, dziś i jutro”

Monika Drzymulska-Derda Spis treści ZSK 1/2024 Inauguracja cyklu konferencji „Branża – wczoraj, dziś i jutro” Cykl konferencji „Branża – wczoraj, dziś i jutro” jest odpowiedzią na potrzeby uczestników współtworzących Zintegrowany…

Continue ReadingInauguracja cyklu konferencji „Branża – wczoraj, dziś i jutro”

Czy Zintegrowany System Kwalifikacji jest szansą na profesjonalizację kompetencji trenerów i instruktorów w sporcie powszechnym?

Zobacz wypowiedzi ZSK 4/2023 Czy Zintegrowany System Kwalifikacji jest szansą na profesjonalizację kompetencji trenerów i instruktorów w sporcie powszechnym? Na to pytanie odpowiadają:  dr Krzysztof Karpowicz, Zakład Teorii Sportu, AWF…

Continue ReadingCzy Zintegrowany System Kwalifikacji jest szansą na profesjonalizację kompetencji trenerów i instruktorów w sporcie powszechnym?

Dlaczego Zintegrowany System Kwalifikacji jest w sporcie powszechnym taki ważny?

Zobacz wypowiedzi ZSK 4/2023 Dlaczego Zintegrowany System Kwalifikacji jest w sporcie powszechnym taki ważny? Na to pytanie odpowiadają:  dr hab. Jolanta Żyśko, przewodnicząca Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej…

Continue ReadingDlaczego Zintegrowany System Kwalifikacji jest w sporcie powszechnym taki ważny?

Profesjonalizacja umiejętności trenerskich w piłce siatkowej

Alojzy Świderek Dyrektor Akademi Polskiej Siatkówki PZPS ZSK 4/2023 Profesjonalizacja umiejętności trenerskich w piłce siatkowej ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO Alojzy Świderek, dyrektor Akademii Polskiej Siatkówki PZPS, mistrz olimpijski z Monachium przedstawia…

Continue ReadingProfesjonalizacja umiejętności trenerskich w piłce siatkowej

Kreujemy przyszłość

Bieżący numer Kwartalnika ZSK to przede wszystkim podsumowanie konferencji „Współpraca w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” organizowanej przez IBE 12 września 2023 r. Celem wydarzenia była głównie promocja świadomego uczenia i uczenia się. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy dotychczasowe osiągnięcia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz dobre praktyki promujące współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami Systemu.

Continue ReadingKreujemy przyszłość

Kwalifikacje rynkowe na straży bezpieczeństwa Polek i Polaków

Dane dotyczące występowania pożarów i liczby ofiar biorących udział w tego typu zdarzeniach w naszym kraju są alarmujące i jednoznacznie ukazują, jak istotne jest, aby za bezpieczeństwo Polek i Polaków odpowiadali wyłącznie pracownicy o najwyższym poziomie kompetencji.

Continue ReadingKwalifikacje rynkowe na straży bezpieczeństwa Polek i Polaków

Różne perspektywy współpracy w ZSK

Podmioty działające w ramach ZSK, niezależnie od tego, jaką funkcję pełnią (czy są wnioskodawcą, instytucją wspierającą inne podmioty jak IBE, czy ministerstwem właściwym), powinny dostrzegać możliwości wielopłaszczyznowej współpracy. Współpraca ta jest bardzo potrzebna w ZSK, ponieważ dzięki czerpaniu z doświadczenia innych instytucji pozwala zaoszczędzić cenny czas.

Continue ReadingRóżne perspektywy współpracy w ZSK

7 lat funkcjonowania ZSK – perspektywa instytucji certyfikującej

W sierpniu bieżącego roku minęło dokładnie 7 lat od rozpoczęcia wdrażania w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Współpraca pomiędzy różnymi interesariuszami ZSK, jej nowe formy i obowiązki z nią związane, stanowią po dziś dzień jedno z głównych wyzwań związanych z dalszym rozwojem systemu kwalifikacji w naszym kraju.

Continue Reading7 lat funkcjonowania ZSK – perspektywa instytucji certyfikującej

Wykorzystanie ZSK w kształceniu zawodowym w technikum

Do kwalifikacji ujętych w ZSK szkoły mogą przygotowywać zarówno w formie zajęć dodatkowych, jak i obowiązkowych. Skutkiem tych działań będzie wzmocnienie pozycji absolwentów szkoły na rynku pracy oraz zapewnienie pracodawcom lepiej wykwalifikowanych pracowników.

Continue ReadingWykorzystanie ZSK w kształceniu zawodowym w technikum

Uwarunkowania uczenia się w dorosłości. Raport z badania „Uczenie się dorosłych Polaków”

Kto uczy się chętniej: kobiety czy mężczyźni? Jaki wpływ na uczenie się w dorosłości ma dzieciństwo? Na te i wiele innych pytań odpowiada szeroko zakrojone badanie przeprowadzone przez zespół badawczy IBE wśród dorosłych Polaków.

Continue ReadingUwarunkowania uczenia się w dorosłości. Raport z badania „Uczenie się dorosłych Polaków”

Interesariusze ZSK –­ współpraca i komunikacja

Kwartalnik ZSK to miejsce debaty publicznej oraz przestrzeń do przekazywania praktycznej wiedzy. Zgodnie z przyjętymi założeniami kontynuujemy naszą misję i w numerze 2/2023 Kwartalnika tematem przewodnim są interesariusze. Zaprosiliśmy do wypowiedzi różne podmioty, które pozostają w relacji z ZSK. Spojrzenie na system z tak różnych perspektyw uwydatnia realne korzyści, ale także wyzwania i trudności, jakim trzeba będzie sprostać w najbliższym czasie.

Continue ReadingInteresariusze ZSK –­ współpraca i komunikacja

Blaski i cienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – doświadczenia ministra we włączaniu kwalifikacji

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) funkcjonuje już siedmiu lat. Tym, co wyróżnia ZSK w stosunku do dotychczas funkcjonujących narzędzi stymulacji i rozwoju rynku pracy, jest sposób wdrożenia tego narzędzia do polskiego porządku prawnego.

Continue ReadingBlaski i cienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – doświadczenia ministra we włączaniu kwalifikacji

Zapewnianie jakości dla kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Istnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) ma uzasadnienie jedynie wówczas, gdy ujęte w nim kwalifikacje są wysokiej jakości. Czyli stosowane procedury są wystandaryzowane, a przez to powtarzalne i porównywalne.

Continue ReadingZapewnianie jakości dla kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obcy język polski? Oferta nauczania dla migrantów przymusowych z Ukrainy

Nieznajomość języka kraju, do którego przybywają migranci i uchodźcy, stanowi jedną z najważniejszych barier w procesie integracji, a także w dostępie do rynku pracy. Potrzebujemy systemowych możliwości i narzędzi nauki języka polskiego oraz uczynienia kursów językowych jednym z priorytetów polityki migracyjnej.

Continue ReadingObcy język polski? Oferta nauczania dla migrantów przymusowych z Ukrainy

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (NUB)

Ważny, dynamicznie rozwijający się sektor nowoczesnych usług biznesowych wymaga świetnie wyszkolonych kadr. Oznacza to konieczność dobrej współpracy między rynkiem pracy a uczelniami, systematycznego włączania kwalifikacji zawodowych do ZSK oraz prężnie działającej sektorowej rady ds. kompetencji.

Continue ReadingSektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (NUB)

Głos sektora

Badania sektorowe nie są uzupełnieniem wiedzy pozyskiwanej z różnych źródeł. Są naturalnym krokiem do poznania sektora − żadne dostępne wtórne źródło nie dostarcza wiedzy tak aktualnej, jak źródło pierwotne, czyli pracownicy pracujący w sektorze.

Continue ReadingGłos sektora

Kwalifikacje rynkowe na dobry start

W porównaniu z rówieśnikami za granicą młodzi Polacy późno podejmują pracę zarobkową. Tymczasem zetknięcie z rynkiem pracy już w okresie edukacji szkolnej mogłoby wesprzeć młodych ludzi w wyborze ścieżki zawodowej. Kwalifikacje z 1 i 2 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji mogą pomóc w potwierdzaniu kompetencji i zdobywaniu pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Continue ReadingKwalifikacje rynkowe na dobry start

Zmiana zawodowa

Funkcjonowanie na rynku pracy wymaga czasami radykalnych decyzji. Na podstawie badań przeprowadzonych przez IBE, których wyniki zostały przedstawione w publikacji „Zmiana zawodowa – wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów” prezentujemy obraz zmiany zawodowej, który okazał się daleki od jednoznaczności.

Continue ReadingZmiana zawodowa

Korzyści zwielokrotnione

O korzyściach (nie tylko finansowych) wynikających z włączenia kwalifikacji rynkowych do ZSK nie trzeba już nikogo przekonywać. Namysł nad stworzeniem narzędzi umożliwiających potwierdzanie kompetencji może skutkować opracowaniem koncepcji kilku powiązanych ze sobą kwalifikacji. Takie rozwiązania funkcjonują w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z pożytkiem dla osób uczących się, instytucji certyfikujących i pracodawców.

Continue ReadingKorzyści zwielokrotnione

Opis kwalifikacji – między drogą a celem

„Nikt nie opisuje kwalifikacji, bo chce, tylko po to, żeby na niej zarabiać”– powiedział jeden z prelegentów podczas II Forum Interesariuszy, które odbyło się w Warszawie 9 listopada 2022 roku. Czy to prawda? Czy rzeczywiście organizacje, które decydują się na przygotowanie opisu kwalifikacji, kierują się wyłącznie chęcią zysku?

Continue ReadingOpis kwalifikacji – między drogą a celem

Opiekuję się… Pracuję?

Długotrwała opieka nad sędziwym rodzicem, dzieckiem z niepełnosprawnością czy partnerem po ciężkim wypadku to przede wszystkim akt odpowiedzialności i troski. Jednak na gruncie polityki społecznej warto potraktować sprawowanie opieki jako pracę – przynajmniej z trzech zasadniczych powodów, z których jeden wiąże się z rozwijaniem postawy uczenia się przez całe życie i możliwością zdobywania kwalifikacji.

Continue ReadingOpiekuję się… Pracuję?

Język ZSK – komunikatywność w różnych wymiarach

ZSK nie jest systemem tylko dla tych, którzy chcą tworzyć i nadawać kwalifikacje. System ma służyć wszystkim, a więc oprócz specjalistów również osobom np. z niewielkimi zasobami wiedzy lub dysfunkcjami poznawczymi, dlatego warto się postarać, żeby mówić i pisać o nim w sposób  zrozumiały, precyzyjny i dostępny.

Continue ReadingJęzyk ZSK – komunikatywność w różnych wymiarach

Uczenie się w szkołach dla dorosłych. Odnoszone korzyści i motywacje „dojrzałych” uczniów

Jakie są powody decyzji o podjęciu nauki w szkołach dla dorosłych? Jakie przynosi to korzyści? Czy taka forma edukacji może kształtować lub wzmacniać cechy przedsiębiorcze u „starszych” dorosłych uczniów? Między innymi na te pytania pozwala odpowiedzieć przeprowadzona w Instytucie Badań Edukacyjnych analiza wywiadów zrealizowanych z osobami uczącymi się w szkołach dla dorosłych.

Continue ReadingUczenie się w szkołach dla dorosłych. Odnoszone korzyści i motywacje „dojrzałych” uczniów

Przedsiębiorczość a kwalifikacje rynkowe

Umiejętność uczenia się jest jednym z warunków bycia przedsiębiorczym. Ale przedsiębiorczość to odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dlatego potrzebuje narzędzi weryfikacji. O tym, jak opisywane są kwalifikacje w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, aby były zrozumiałe zarówno dla pani X i pana Y, jak i pracodawców oraz instytucji certyfikujących rozmawiamy z ekspertem IBE, Piotrem Bordzołem

Continue ReadingPrzedsiębiorczość a kwalifikacje rynkowe

Kwalifikacje rynkowe w służbie technologii

O tym, że żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej (przemysł 4.0) napisano już wiele; że pandemia COVID-19 przyspieszyła zmiany, które i tak by się wydarzyły – też mówi się coraz więcej. Ledwo oswoiliśmy się z wszechobecną automatyzacją, równoległym funkcjonowaniem w dwóch światach – wirtualnym i rzeczywistym, a już ogłasza się piątą rewolucję przemysłową i powstają założenia przemysłu 5.0. Jak się w tym odnaleźć i co ma do tego ZSK?

Continue ReadingKwalifikacje rynkowe w służbie technologii

Sztuczna inteligencja w ZRK

Jednym z obszarów działań realizowanych w ramach projektu "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)" jest tzw. sztuczna inteligencja (AI). Prace w tym zakresie są prowadzone zgodnie z realizacją celów Zadania 5, którego zespół tworzy nowe i rozwija istniejące narzędzia za pomocą technik AI, wspartych analizą lingwistyczną i statystyczną. Artykuł ten nakreśla przewidziane kierunki działania w projekcie odnoszące się do nowych narzędzi w ZRK.

Continue ReadingSztuczna inteligencja w ZRK

Program P-TECH łączy biznes, edukację i rynek pracy

Nieustannie poszukujemy coraz lepszych rozwiązań w edukacji. Globalny program P-TECH jest pionierską inicjatywą IBM, mającą na celu przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy XXI wieku. Instytut Badań Edukacyjnych jest partnerem merytorycznym programu – wspiera w opisach kwalifikacji rynkowych oraz organizuje spotkania dotyczące wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i rozwoju idei uczenia się przez całe życie.

Continue ReadingProgram P-TECH łączy biznes, edukację i rynek pracy

Projektowanie walidacji w praktyce

Kotły, chusty, formy, podpuszczka – dla laika brzmią tajemniczo, serowarzy wykorzystują je na co dzień. To kilka pozycji znacznie dłuższej listy sprzętów i surowców niezbędnych do wyprodukowania sera, a tym samym koniecznych do przeprowadzenia walidacji umiejętności serowarskich. Zapewnienie zasobów materialnych, w tej czy innej dziedzinie, choć ważne, stanowi tylko jeden z wielu elementów złożonego procesu, jakim jest walidacja. Działanie to wymaga dobrego przygotowania.

Continue ReadingProjektowanie walidacji w praktyce

Nowe kwalifikacje włączone do ZSK

Jakie umiejętności są i będą cenione przez pracodawców? Prowadzone na bieżąco badania wskazują na umiejętności przekrojowe, związane z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, które są przydatne w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Cenione będą kompetencje poznawcze, elastyczne oraz umiejętność współpracy.

Continue ReadingNowe kwalifikacje włączone do ZSK

Edukacja dorosłych nie kończy się na uczelni

Dorośli chcą się uczyć, ale nie chcą słuchać wykładów, siedząc w ławce. Wolą współdziałanie, zespołowe rozwiązywanie problemów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. – Jeśli pyta się ich o uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu, to z powodu skojarzeń z edukacją podobną do formalnej zdecydowana większość wykazuje rezerwę – wyjaśnia Stanisław Drzażdżewski z Ministerstwa Edukacji i Nauki, tłumacząc, z czego wynikają problemy w badaniach uczenia się dorosłych w Polsce.

Continue ReadingEdukacja dorosłych nie kończy się na uczelni

Uczenie się w dorosłości może zmieniać życie

W Instytucie Badań Edukacyjnych przeprowadziliśmy wywiady w ramach badania „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce”. Historie naszych rozmówców pokazują, że zdobywanie umiejętności i korzyści z tym związane mają różne oblicza. Uczenie się pomaga nie tylko w pracy, ale może też wzmacniać pewność siebie oraz zwiększać poczucie satysfakcji z życia.

Continue ReadingUczenie się w dorosłości może zmieniać życie

Lifelong learning jako filar strategii biznesowej

Lifelong learning to idea, która przenika w ostatnich latach przestrzeń naukową, społeczną i biznesową. Jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych jest konieczność zdobywania nowych kompetencji i kwalifikacji po to, by móc odnaleźć się w świecie nieustannie zmieniającej się technologii, złożoności procesów ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Czy w perspektywie coraz większego znaczenia gospodarek opartych na wiedzy uczenie się przez całe życie może stać się fundamentem skutecznej strategii biznesowej?

Continue ReadingLifelong learning jako filar strategii biznesowej

Dlaczego dorośli uczą się pozaformalnie?

Atrakcyjna oferta szkoleniowa, dostępność usług, a może samo nastawienie do nauki? Co decyduje o tym, że niektórzy podnoszą swoje umiejętności, inni zaś tego nie robią? Jakie cechy charakteryzują aktywnych edukacyjnie dorosłych, a jak można opisać osoby bierne? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe, uczenie się w dorosłości jest bowiem zjawiskiem wielowymiarowym, podatnym zarówno na uwarunkowania mikro-, mezo-, jak i makrostrukturalne.

Continue ReadingDlaczego dorośli uczą się pozaformalnie?

Jak uczą się osoby dorosłe? Dobre praktyki edukacyjne

Idea uczenia się przez całe życie staje się w ostatnich latach coraz bardziej powszechna. Dzieje się tak zarówno ze względu na dynamiczne przekształcanie się rynku pracy, jak i potrzebę podnoszenia poziomu jakości życia w zmieniającym się świecie. Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” daje wyraz tym tendencjom, testując innowacyjne modele wsparcia edukacyjnego osób powyżej 25 roku życia.

Continue ReadingJak uczą się osoby dorosłe? Dobre praktyki edukacyjne