Maciej Tauber

Lider projektu ZSK6

ZSK 4/2023

Kwalifikacje Rynkowe w sporcie

“..Dążenie do dobrych standardów w sporcie przynosi niesamowite korzyści..” Maciej Tauber, Lider projektu ZSK6 na zakończenie konferencji poświęconej profesjonalnym kompetencjom w sporcie, organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Radę do spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki.