Kwartalnik ZSK 4/2023

Bieżący numer Kwartalnika ZSK poświęcony jest branży sportowej. Inspiracją do jego powstania oraz miejscem nagrania większości wypowiedzi ekspertów była konferencja „Profesjonalne kompetencje w sporcie – Zintegrowany System Kwalifikacji”. Wydarzenie miało miejsce 5 grudnia 2023 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a organizatorem było Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Rada do spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki.

SPIS TREŚCI