Zobacz wypowiedzi

ZSK 4/2023

Czy Zintegrowany System Kwalifikacji jest szansą na profesjonalizację kompetencji trenerów i instruktorów w sporcie powszechnym?

Na to pytanie odpowiadają: 

  • dr Krzysztof Karpowicz, Zakład Teorii Sportu, AWF Poznań

  • dr hab. Marcin Krawczyński, prof AWFiS Gdańsk

  • Jerzy Grycan, Polski Związek Tenisa Stołowego

dr Krzysztof Karpowicz

dr hab. Marcin Krawczyński

Jerzy Grycan