Rejestry Kwalifikacji w krajach unijnych

Niniejsza publikacja to rezultat współpracy instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie i rozwój baz danych lub rejestrów kwalifikacji w wybranych krajach europejskich: Austrii, Chorwacji, na Łotwie, we Francji, w Polsce, Słowacji i Szkocji. Prace nad nowoczesnymi systemami kwalifikacji prowadzone są na świecie od wielu lat. Rejestry kwalifikacji są z technicznego punktu widzenia narzędziami wspierającymi systemy kwalifikacji w poszczególnych krajach. Z jednej strony umożliwiają szeroki dostęp do kwalifikacji funkcjonujących w krajowych systemach edukacji, z drugiej – wspierają rozwój uczenia się przez całe życie. Efektywna modernizacja systemu kształcenia – w tym modernizacja systemowych uwarunkowań uczenia się – powinna sprostać wyzwaniom współczesności i tworzyć rozwiązania, które będą stanowiły na nie odpowiedź. Obecne wyzwania społeczne i ekonomiczne wynikają między innymi z rosnącego tempa zmian, związanego zwłaszcza z rozwojem nowych technologii. Nadążenie za nimi z zachowaniem przejrzystości systemu to jedno z zadań stojących przed rejestrami kwalifikacji.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content