Model wspierający w doradztwie. Raport z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK.

Publikacja omawia realizację oraz wyniki interwencji badawczej “Doradcy zawodowi w szkole podstawowej”. Projekt przeprowadzono w sześciu szkołach w Polsce, a jego głównym celem było praktyczne przeszkolenie nauczycieli przedmiotowych – prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej – z opracowanego narzędzia (Scenariuszy Karier) oraz zbadanie jego efektów.
 
Wyniki badania wzbogacają również wiedzę dotyczącą wyzwań funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie szkół podstawowych, prezentuje bowiem szerszą perspektywę procesu doradczego i potrzeby doradców w tym zakresie.
 
Wypracowane wnioski i rekomendacje, a także stworzone Scenariusze Kariery, wiążą się z funkcjonalnością oraz potencjałem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Pobierz Raport z badania w języku polskim (PDF, 2 MB)

 

 

 

Model wspierający w doradztwie. Raport z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK.

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2021
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Górka Anna , Adamczyk Paulina Maria