Model wspierający w doradztwie. Raport z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK.

Opracowanie omawia realizację oraz wyniki interwencji badawczej pn. Doradcy zawodowi w szkole podstawowej. Projekt przeprowadzono w sześciu szkołach w Polsce, a jego głównym celem było praktyczne przeszkolenie nauczycieli przedmiotowych – prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej – z opracowanego narzędzia, tzw. Scenariuszy Karier, oraz zbadanie jego efektów. Zrealizowane badanie wzbogaca również wiedzę dotyczącą wyzwań funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie szkół podstawowych, prezentuje bowiem szerszą perspektywę procesu doradczego i potrzeby doradców w tym zakresie.
 
Wypracowane wnioski i rekomendacje, a także stworzone Scenariusze Kariery wiążą się z funkcjonalnością oraz potencjałem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Autorzy:
Anna Górka (Fundacja Imago)
Paulina Maria Adamczyk (IBE)

 

Podobne wpisy:

Close Menu
X
Skip to content