Włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi wynikami badania "Ewaluacja procesu włączania kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK".

W opracowaniu można znaleźć informacje na temat podmiotów najczęściej składających wnioski o włączenie kwalifikacji oraz opis celów i powodów jakie nimi kierują.

W pierwszej części opracowania przywoływane są wyniki internetowej ankiety (CAWI) oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. Druga część prezentuje rezultaty analizy opisów kwalifikacji zgłoszonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Badanie zrealizował Instytut Badań Edukacyjnych.

POBIERZ KOMUNIKAT Z BADANIA

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content