Ruszyła innowacja pedagogiczna na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia są Dyrektor ZS – Małgorzata Nogalska oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego ZS – Justyna Raszczyk, którym wsparcia metodycznego i merytorycznego w zakresie omawianej tematyki udzieliły – Agnieszka Wojtal - Lider Regionalny ds. ZSK i Ewa Frołow – coach-trener IBE.

Ruszyła innowacja pedagogiczna na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Idea pierwszej w Polsce innowacji pedagogicznej na temat ZSK zrodziła się na gruncie partnerstwa regionalnego na rzecz wdrażania Systemu i wspierania uczenia się przez całe życie w woj. opolskim. W partnerstwie Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach pełni rolę Partnera Wiodącego, a sama innowacja jest pierwszym etapem praktycznego wykorzystania systemowych rozwiązań przez uczestników edukacji i rynku pracy w regionie. Więcej o partnerstwie: https://kwalifikacje.edu.pl/partnerstwo-regionalne-na-rzecz-wdrazania-zsk/

Celem innowacji pt.: „Wsiądź do pociągu nie byle jakiego, czyli czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i o co w nim chodzi” jest przybliżenie uczniom założeń ZSK – i narzędzi z nim związanych – z jakich mogą korzystać budując swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową już na etapie szkoły średniej. Innowacja zakłada cykl czterech lekcji realizowanych w wybranych klasach technikum oraz szkoły branżowej.

Nie byłaby ona możliwa do wdrożenia bez ścisłej współpracy Partnera oraz pracowników Zadania 1 i Zadania 2 projektu ZSK 4.

W dniach 23 i 24 września 2020 r. w ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach zrealizowano pierwszą lekcję z ZSK-owego cyklu aż w ośmiu klasach. Zajęcia, w których udział wzięło ponad stu uczniów przeprowadziły przedstawicielki IBE – Agnieszka Wojtal i Ewa Frołow. Tematyka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, aktywnością oraz ciekawymi przemyśleniami odnośnie przyszłości zawodowej z uwzględnieniem możliwości, jakie stwarza System. Był to wstęp do pogłębienia wiedzy na kolejnych lekcjach innowacji, które niebawem zrealizują nauczyciele zdzieszowickiej szkoły.

Działania dydaktyczne realizowane w ramach innowacji są na bieżąco pilotowane i ewaluowane przez autorki z uwzględnieniem głosu uczniów biorących udział w zajęciach. Pozwoli to na wypracowanie optymalnej wersji treści i sposobów ich przekazywania adekwatnie do potrzeb edukacyjnych młodzieży.

W II półroczu bieżącego roku szkolnego Instytut Badań Edukacyjnych zorganizuje seminaria dla dyrektorów szkół, pedagogów, doradców zawodowych i nauczycieli z całej Polski zainteresowanych realizacją innowacji pedagogicznej na temat ZSK. Uczestnicy seminariów poznają szczegóły przedsięwzięcia i otrzymają pakiet materiałów niezbędnych do jego wdrożenia w swoich szkołach. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w seminariach!

Równolegle z inauguracją innowacji na Opolszczyźnie, przeprowadzono w zaprzyjaźnionych szkołach podstawowych oraz placówkach przedszkolnych z terenu gminy Zdzieszowice, zajęcia o ZSK dedykowane przedszkolakom i lekcje pokazowe dla ósmoklasistów. Barbara Lebedowicz i Ewa Frołow z IBE pracowały z dziećmi z Przedszkola w Januszkowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach. Chęć skorzystania z zajęć tego typu mogą zgłaszać przedszkola i szkoły podstawowe z całego kraju.

Kontakt:

Wszystkich zainteresowanych kwestią funkcjonowania ZSK, jak również angażowaniem się w prowadzone działania, zachęcamy do kontaktu z Regionalnymi Liderami ds. ZSK w woj. opolskim:

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL
ul. Piastowska 14
45 – 082 Opole
Agnieszka Wojtal, tel. 573 444 587, e-mail: a.wojtal@ibe.edu.pl
Iwona Caputa, tel. 573 444 586, e-mail: i.caputa@ibe.edu.pl

W sprawie seminariów dla oświaty, lekcji i zajęć dla przedszkolaków, informacji udzielają:
Ewa Frołow, e-mail: e.frolow@ibe.edu.pl

Barbara Lebedowicz, e-mail: b.lebedowicz@ibe.edu.pl

Autorki innowacji, od lewej: Agnieszka Wojtal – IBE, Justyna Raszczyk – ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, Ewa Frołow – IBE i Małgorzata Nogalska – ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.

Lekcja nt. ZSK w ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Materiały dydaktyczne do lekcji – rys. Agnieszka Wojtal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

styczeń 2021

filtruj wydarzenia

07sty(sty 7)10:0008(sty 8)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo świętokrzyskie i mazowieckie

12sty(sty 12)10:0013(sty 13)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo zachodniopomorskie i lubuskie

13sty10:0013:00Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowySeminarium o ZRK - Webinar

14sty10:0013:00Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowySeminarium o ZRK - Webinar

14sty(sty 14)10:0015(sty 15)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo dolnośląskie i opolskie

19sty(sty 19)10:0020(sty 20)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

25sty(sty 25)10:0026(sty 26)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo lubeleskie i podkarpackie

26sty(sty 26)10:0027(sty 27)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo wielkopolskie i łódzkie

28sty(sty 28)10:0029(sty 29)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo śląskie i małopolskie

Close Menu
X
Skip to content