Partnerstwo regionalne na rzecz wdrażania ZSK

Pierwsze w Polsce partnerstwo regionalne na rzecz wdrażania ZSK i uczenia się przez całe życie stało się faktem! W dniu 17 września 2020 r. w województwie opolskim została podpisana pierwsza w Polsce umowa partnerska w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
1

Swoje podpisy na niej, oprócz przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych – Katarzyny Wielguszewskiej, złożyli: Starosta Krapkowicki – pan Maciej Sonik, Wicestarosta Krapkowicki – pani Sabina Gorzkulla, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach – pani Małgorzata Nogalska oraz przedstawiciele wiodącego przedsiębiorstwa w regionie – Multiserwis Sp z o.o. – pan Michał Lewicki – Prezes Zarządu i pan Edmund Dmytryk – Prokurent Spółki.

W spotkaniu poza przedstawicielami Partnerów uczestniczyli goście, m.in. Szymon Ogłaza – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, władze Powiatu Krapkowickiego, przedstawiciele przedsiębiorstw: Bishof + Klein Polska GmbH sp.k., Paul Schockemöhle Logistic Polska Sp. z o.o., Górażdże Cement – Grupa Górażdże HEIDELBERG CEMENT Group, Prezes Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. – Piotr Biskup oraz Dyrektor PUP Krapkowice – Danuta Wieszala.

Spotkanie obejmowało uroczyste otwarcie partnerstwa, omówienie jego założeń oraz promocję ZSK i IBE wśród biznesu. Wyświetlona została prezentacja nt. ZSK (z elementami aktywizującymi grupę) i ciekawa dyskusja dotycząca założeń ZSK z perspektywy dużych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, działających i zatrudniających pracowników na rynkach międzynarodowych. Nie wykluczone jest, że z czasem skład partnerstwa poszerzy się o kolejne podmioty biznesowe i/lub partnerów wspierających.

Upowszechnianie innowacyjnych i systemowych rozwiązań z wykorzystaniem ZSK, zacieśnianie współpracy między edukacją, biznesem a rynkiem pracy oraz promowanie dobrych praktyk wypracowanych przez Partnerów w skali mikro i makroregionalnej, to główne cele Partnerstwa.

Współpraca Partnerów obejmuje:

  • Wypracowanie projektów kwalifikacji rynkowych odpowiadających potrzebom lokalnych pracodawców, jako praktyka łączenia edukacji i rynku pracy oraz identyfikowania specyficznych dla regionu luk kompetencyjnych,

  • Wsparcie procesu opisania i włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowych opracowanych w wyniku partnerskiej współpracy,

  • Wdrożenie innowacji pedagogicznej na temat ZSK w strukturę nauczania Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, co skutkuje tym, że uczniowie pierwszych klas uczą się, czym jest ZSK i jak wykorzystywać go w budowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, a zewaluowana innowacja stanowi gotowy produkt do wdrożenia przez zainteresowane szkoły ponadpodstawowe w całym kraju,

  • Organizację w woj. opolskim seminariów informacyjnych o tematyce ZSK dla przedstawicieli biznesu-pracodawców, oświaty i JST

  • Organizację wydarzeń upowszechniających Zintegrowany System Kwalifikacji i wypracowane przez Partnerów dobre praktyki nauczania o ZSK (konferencje, debaty, warsztaty tematyczne).

Poszczególne działania przewidziane w partnerstwie będą realizowane na bieżąco zgodnie
z potrzebami, a przede wszystkim autorskimi pomysłami Partnerów na angażowanie się w ZSK oraz wykorzystanie Systemu w obszarze edukacji formalnej, kształcenia zawodoweg i rekrutacji pracowniczych.

Innowacja pedagogiczna nt. ZSK jest jednym z działań partnerskich, ale już opracowywane są koncepcje opisów kwalifikacji rynkowych z obszaru montażu przemysłowego, szalowania, wydobycia odkrywkowego i obsługi procesów spedycyjnych, czyli tego co jest kluczowe dla Serca Opolszczyzny – powiatu krapkowickiego.

Zawarta umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.

Od 22 września br. ruszają pierwsze, wspólne działania, a mianowicie lekcje pokazowe dotyczące ZSK. Zostaną one przeprowadzone przez nauczycieli ZS im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach przy pełnym wsparciu merytorycznym i metodycznym pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Partnerzy:
Instytut Badań Edukacyjnych – Lider Partnerstwa
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach – Partner Wiodący
Multiserwis Sp. z o.o. – Partner Biznesowy
Powiat Krapkowicki – Partner Wspierający

Wszystkich zainteresowanych kwestią funkcjonowania ZSK, jak również angażowaniem się
w prowadzone działania, zachęcamy do kontaktu z Regionalnymi Liderami ds. ZSK w woj. opolskim:

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL
ul. Piastowska 14
45 – 082 Opole
Agnieszka Wojtal, tel. 573 444 587, e-mail: a.wojtal@ibe.edu.pl
Iwona Caputa, tel. 573 444 586, e-mail: i.caputa@ibe.edu.pl.

Więcej informacji: www.kwalifikacje.edu.pl

Opis foto: Na zdjęciach stojących są od lewej: Wicestarosta Krapkowicki – Sabina Gorzkulla, Starosta Krapkowicki – Maciej Sonik, Dyrektor ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach – Małgorzata Nogalska, Prezes Zarządu Multiserwis Sp. z o.o. – Michał Lewicki i Agnieszka Wojtal

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

lipiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń