Podkarpackie partnerstwo strategiczne na rzecz uczenia się przez całe życie nawiązane

Upowszechnianie i wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz propagowanie idei uczenia się przez całe życie w województwie podkarpackim to główny cel partnerstwa podpisanego 10. grudnia w Rzeszowie. Porozumienie zawarte zostało przez Instytut Badań Edukacyjnych, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Mediacji.

Partnerstwo stanowi przypieczętowanie wspólnie prowadzonych już od dłuższego czasu inicjatyw na rzecz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie. Na szczególną uwagę zasługują działania dotyczące opracowania opisu kwalifikacji „Prowadzenie mediacji w oświacie” oraz jej wsparcia. Kwalifikacja została zgłoszona do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Swoje podpisy na umowie partnerskiej, oprócz przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych – Katarzyny Wielguszewskiej, złożyli: Podkarpacka Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch oraz Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji – Wiesław Pałka.

W ramach współpracy Partnerzy przewidują podjęcie działań w następujących obszarach:

  1. upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie – Lifelong Learning (LLL) i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) poprzez organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, prelekcji,
  2. inicjowanie, konsultowanie i wspieranie procesu opisu oraz włączania kwalifikacji rynkowych,
  3. prowadzenie działań stymulujących przyrost liczby kwalifikacji rynkowych oraz zwiększenie liczby Instytucji Certyfikujących w regionie,
  4. sieciowanie i wymiana doświadczeń z podmiotami działającymi w sferze edukacji oraz rynku pracy, w szczególności w zakresie tematyki dotyczącej podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji,
  5. pilotaż modelowych rozwiązań systemowych na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez wdrożenie rozwiązań ZSK na poziomie regionalnym i lokalnym,
  6. prowadzenie badań i analiz regionalnych w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje,
  7. sieciowanie z innymi partnerstwami regionalnymi i ponadregionalnymi.

Niniejsza współpraca została nawiązania w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.

Partnerzy:

Instytut Badań Edukacyjnych – Lider Partnerstwa

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Partner Wiodący

 

Podkarpackie Centrum Mediacji – Partner Biznesowy

 

Wszystkich zainteresowanych kwestią funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jak również zaangażowaniem się w prowadzone działania, zachęcamy do kontaktu z Regionalnymi Liderami ds. ZSK w woj. podkarpackim.

 

Regionalne Centrum Kwalifikacji

Partyzantów 1a, lokal 205, 35-242 Rzeszów

 

Aneta Czarniecka, a.czarniecka@ibe.edu.pl, tel. 573 444 577

Wojciech Jaślar, w.jaslar@ibe.edu.pl, tel. 573 444 578

 

Więcej informacji: www.kwalifikacje.edu.pl

 

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

styczeń 2021

filtruj wydarzenia

07sty(sty 7)10:0008(sty 8)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo świętokrzyskie i mazowieckie

12sty(sty 12)10:0013(sty 13)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo zachodniopomorskie i lubuskie

13sty10:0013:00Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowySeminarium o ZRK - Webinar

14sty10:0013:00Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowySeminarium o ZRK - Webinar

14sty(sty 14)10:0015(sty 15)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo dolnośląskie i opolskie

19sty(sty 19)10:0020(sty 20)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

25sty(sty 25)10:0026(sty 26)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo lubeleskie i podkarpackie

26sty(sty 26)10:0027(sty 27)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo wielkopolskie i łódzkie

28sty(sty 28)10:0029(sty 29)12:10Spotkanie informacyjne „Zintegrowany System Kwalifikacji - możliwości dla edukacji”Seminarium o ZSK - ONLINE, województwo śląskie i małopolskie

Close Menu
X
Skip to content