Pierwsze partnerstwo regionalne na rzecz wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i uczenia się przez całe życie w województwie łódzkim zawarte!

W dniu 18 grudnia 2020 roku w Łodzi została podpisana umowa partnerska pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Polską Izbą Firm Szkoleniowych oraz Stowarzyszeniem Lifelong Learning.

Głównym celem Partnerstwa jest podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz upowszechniania i wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz promowania całożyciowego uczenia się przyczyniającego się do podnoszenia kwalifikacji.

Swoje podpisy na umowie, oprócz przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych – Pani Katarzyny Wielguszewskiej, złożyli: p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – Pan Kamil Jeziorski, Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Pan Kazimierz Karol Pruski, Prorektor ds. rozwoju i kształcenia zdalnego – Pan dr Wiesław Przybyła, Pełnomocnik Zarządu i Przewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – Pani Bożena Ziemniewicz oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Lifelong Learning – Pani Martyna Ziemniewicz.

Partnerstwo stanowi przypieczętowanie realizowanych już wspólnie działań na rzecz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie.

Sygnatariusze Partnerstwa mogą poszczycić się wspólną organizacją panelu dyskusyjnego pt. “Rynek pracy w dobie pandemii – kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse”, który w dniu 2 grudnia 2020 roku zainaugurował XIII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020. W panelu wzięli udział znakomici Prelegenci, a główną osią dyskusji było zapotrzebowanie na kwalifikacje oraz rozwiązania umożliwiające ich podnoszenie i potwierdzanie, w tym Zintegrowany System Kwalifikacji. Relacja z przebiegu panelu znajduje się pod linkiem: https://www.ibe.edu.pl/pl/aktualnosci/1243-podsumowanie-panelu-rynek-pracy-w-dobie-pandemii-kryzys-czy-rozwoj-nowe-kwalifikacje-trendy-szanse

W ramach Partnerstwa rozpoczęło również prace nad opisami i włączaniem do ZSK nowych kwalifikacji rynkowych, na które jest w regionie zapotrzebowanie. Przykładem jest wsparcie ze strony IBE w przygotowaniu opisu kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia”, która została już zgłoszona do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ta pierwsza w regionie kwalifikacja rynkowa włączona w ramach Partnerstwa opisana została przez Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi https://www.facebook.com/CAMLodz działające przy Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kolejną kwalifikację przy wsparciu IBE przygotowuje obecnie Partner Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 

Niniejsza współpraca została nawiązania w ramach projektu: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zawarta umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.

Wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce i w regionie, jak również inicjatywami podejmowanymi w ramach partnerstwa oraz opisaniem i włączeniem własnych kwalifikacji do ZSK zapraszamy do kontaktu z Regionalnymi Liderkami ds. ZSK w województwie łódzkim.

 

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL

Kopcińskiego 29 pok. 203

90-142 Łódź

dr Dorota Nawrat-Wyraz tel. 573 444 597, e-mail: d.wyraz@ibe.edu.pl

Martyna Kruszyńska-Ostrowska tel. 573 444 591, e-mail: m.kruszynska@ibe.edu.pl

 

Więcej informacji: www.kwalifikacje.edu.pl.

 

Partnerzy:

Instytut Badań Edukacyjnych – Lider Partnerstwa

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Partner Wiodący

 

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – Partner Biznesowy

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Partner Biznesowy

 

Polska Izbą Firm Szkoleniowych – Partner Biznesowy

 

Stowarzyszenie Lifelong Learning – Partner Zrzeszony

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

lipiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń