Partnerstwo regionalne na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning)

21 grudnia 2020 r. w Jastrzębiu Zdroju, w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, została zawarta „Umowa partnerska na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym” pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju oraz Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku.

W imieniu:

  • Instytutu Badań Edukacyjnych umowę podpisała Pani Katarzyna Wielguszewska Lider Projektu ZSK4,
  • JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. – Pan Gabriel Cyrulik Prezes Zarządu, Pan Antoni Augustyn Zastępca Prezesa Zarządu,
  • Zespołu Szkół Technicznych – Pan Piotr Tokarz Dyrektor.

Celem głównym partnerstwa jest współpraca Partnerów w zakresie opisywania i włączania kwalifikacji rynkowych, upowszechniania procesów walidacji i certyfikowania z wykorzystaniem narzędzi, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji oraz Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa.

W ramach partnerstwa realizowane będą działania związane z:

  • upowszechnianiem idei uczenia się przez całe życie i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez organizowanie wspólnych wydarzeń, seminariów, warsztatów oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez Partnerów,
  • prowadzeniem działań stymulujących przyrost kwalifikacji rynkowych oraz zwiększenie liczby Instytucji Certyfikujących w regionie,
  • inkubowaniem wspólnych inicjatyw, przedsięwzieć i projektów, pilotaż modelowanych rozwiazań poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • sieciowaniem i wymianą doświadczeń z podmiotami regionalnymi                                           i ponadregionalnymi działającymi w sferze edukacji i rynku pracy w zakresie tematyki dotyczącej podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji,
  • upowszechnieniem Partnerstwa.

Wymienione działania będą realizowane do 30 czerwca 2022 roku.

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL

ul. Wyszyńskiego 7

40-132 Katowice

Aleksandra Wojciechowska, tel. 573 444 585, e-mail: a.wojciechowska@ibe.edu.pl

Izabela Mias-Dudek, tel. 573 444 598, e-mail: i.mias-dudek@ibe.edu.pl

Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji nt. ZSK:

www.kwalifikacje.edu.pl

www.kwalifikacje.gov.pl

www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

czerwiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń