Zmiana zawodowa – Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów

Publikacja powstała na podstawie rozmów przeprowadzonych z osobami, które doświadczyły radykalnej zmiany zawodowej – zmieniły miejsce pracy i branżę. W ramach pogłębionych wywiadów autorzy rozmawiali o doświadczeniach związanych ze zmianą, wcześniejszych losach edukacyjno-zawodowych oraz wreszcie i życiu jako takim (rodzina, priorytety, kluczowe momenty w życiu, dostępne zasoby itp.).

Głównej narracji raportu towarzyszą minireportaże, skupiające się na indywidualnym wymiarze zmiany i przybliżające życiowo-zawodowe historie kilkorga spośród naszych rozmówców. Istotnym uzupełnieniem wniosków z badań są rekomendacje skierowane do osób, które stają w obliczu konieczności lub chęci dokonania zmiany zawodowej, oraz zalecenia adresowane do instytucji rynku pracy, wypracowane podczas warsztatów z coachami i doradcami zawodowymi.

Obraz zmiany zawodowej wyłaniający się z badania okazał się złożony i daleki od jednoznaczności. Na podstawie analizy historii wyniesionych z terenu zdecydowano się wyróżnić cztery typy zmiany zawodowej.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 893 KB)

 

Zmiana zawodowa – Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Leyk Aleksandra , Hernik Kamila, Danielewicz Michał