Rusza projekt “Doradcy zawodowi w szkole podstawowej”

Projekt “Doradcy zawodowi w szkole podstawowej” inspirowany jest podejściem action research i realizowany będzie jesienią w 6 szkołach podstawowych w całej Polsce. Jego głównym celem jest wsparcie nauczycieli, którzy oprócz swojego głównego przedmiotu prowadzą również zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas siódmych i ósmych.

W ramach realizacji wypracowano z Wykonawcą, którym jest Fundacja Imago dwa scenariusze zajęć:

  • moduł pierwszy: Własne zasoby i predyspozycje (3×45 min),
  • moduł drugi: Perspektywa pracodawcy szukającego młodej osoby do pracy; struktura, zróżnicowanie i zmienność rynku pracy; kultura pracy; prawa pracownicze; przekwalifikowanie i zmiana (3×45 min).

W wybranych sześciu szkołach dwie doświadczone trenerki przeprowadzą zajęcia pokazowe, oparte na pracy warsztatowej i otwartej na uczniów i uczennice, następnie takie same zajęcia w klasie równoległej przy wsparciu trenerek poprowadzą nauczyciele biorący udział w projekcie.

Podsumowaniem projektu będzie dwudniowe spotkanie dla nauczycieli zaangażowanych w działania w celu wymiany i ugruntowania doświadczeń nabytych w projekcie, dostarczenia dodatkowej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży oraz ewaluacji działań projektowych.

Kontakt w sprawie REKRUTACJI:

Fundacja Imago

Barbara Górka

Tel.: +48 513 362 807

e-mail: barbara.gorka@fundacjaimago.pl

Efekty projektu “Doradcy zawodowi w szkole podstawowej” (w tym dwa wypracowane scenariusze zajęć) zostaną upowszechnione w środowisku nauczycieli szkół podstawowych prowadzących lekcje doradztwa zawodowego i wśród dyrektorów szkół.

Projekt zostanie przeprowadzony przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach realizacji projektu systemowego “Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook
Twitter
LinkedIn