ZSK jako temat innowacji pedagogicznej

Od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach (woj. opolskie) rozpocznie się wdrażanie innowacji pedagogicznej „Wsiądź do pociągu nie byle jakiego – czyli czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i o co w nim chodzi”. Będzie to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Czym jest innowacja pedagogiczna?

To każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Innowacja pedagogiczna, realizowana w zdzieszowickim Zespole Szkół im. Jana Pawła II, będzie mieć charakter programu. Metody oraz treści innowacji zostały dobrane dla uczniów szkół ponadpodstawowych, niemniej przewidziano możliwość modyfikacji innowacji, by można było ją realizować także w starszych klasach szkół podstawowych.

Innowacja została opracowana przez Justynę Raszczyk, Kierownik Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, we współpracy z Agnieszką Wojtal, liderką ds. ZSK w województwie opolskim i Ewą Frołow, trenerem-coachem Instytutu Badań Edukacyjnych.

„Wsiądź do pociągu nie byle jakiego…”

Dzięki innowacyjnym zajęciom uczniowie dowiedzą się, jak przygotowywać się do wejścia na rynek pracy z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza Zintegrowany System Kwalifikacji. Uczestnicy zajęć nauczą się także, w jaki sposób mogą potwierdzić posiadane przez siebie kompetencje i jaką drogę powinni przejść, by zdobyć kwalifikacje rynkowe. Poznają również możliwości, jakie dają Polska oraz Europejska Rama Kwalifikacji.

Zajęcia będą realizowane na godzinach wychowawczych lub na lekcjach z doradztwa zawodowego. Obejmą 4 tematy:

  • Wsiądź do pociągu nie byle jakiego – czyli czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i o co w nim chodzi.
  • Stacja kwalifikacja – Polska i Europejska Rama Kwalifikacji
  • Bilet do kariery – walidacja i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
  • Zbieraj dowody – metoda portfolio. Narzędzia do tworzenia e-portfolio.

Każdy temat przewidziany jest na jedną jednostkę lekcyjną (45 min). Na lekcjach zostaną zastosowane metody aktywizujące uczniów. W końcowym etapie uczniowie przejdą wirtualny escape room, który będzie jednocześnie konkursem. W innowacji mogą wziąć udział również rodzice uczniów oraz osoby ze środowiska lokalnego, zainteresowane tematyką.

Całość działań dydaktycznych zaplanowanych w ramach innowacji będzie pilotowana i na bieżąco ewaluowana przez pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych, dzięki czemu zostanie wypracowana optymalna wersja treści i sposobów ich przekazywania. Celem jest stworzenie innowacji pedagogicznej, gotowej do upowszechniania i wdrażania we wszystkich zainteresowanych szkołach ponadpodstawowych w Polsce.

Dlaczego taki temat?

W obliczu szybkich zmian na rynku pracy coraz częściej mówi się o kwalifikacjach, a nie o zawodzie. Wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji da uczniom możliwość swobodnego poruszania się po rynku uwzględniając swoje umiejętności oraz możliwości rozwoju – mówi Małgorzata Nogalska, Dyrektor ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, a jak dodaje Justyna Raszczyk – Nasi uczniowie będą wiedzieli jak potwierdzać swoje kwalifikacje, poznają drogę do zdobywania kwalifikacji rynkowych oraz śmiało będą mogli aplikować do pracy w całej Europie. Dodatkowym atutem będzie poznanie narzędzi tworzenia e-portfolio.

Agnieszka Wojtal, lider regionalny ds. ZSK: – Zintegrowany System Kwalifikacji stwarza możliwości elastycznego reagowania na szybkie zmiany społeczno-gospodarcze. Istotne jest, aby Polacy od jak najmłodszych lat mieli świadomość istniejących w tym zakresie rozwiązań. Nie ma lepszego miejsca na „pierwszy kontakt” z ZSK niż szkoła i nie ma lepszych metod nauczania, niż metody aktywne, odwołujące się do zainteresowań i doświadczeń uczniów. Niezmiernie cieszy nas inicjatywa, jaką realizujemy z ZS. im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach i mamy nadzieję, że wypracowane narzędzia staną się ogólnopolskim standardem.

Facebook
Twitter
LinkedIn