Wskazówki do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

Publikacja została przygotowana z myślą o kierownikach studiów podyplomowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach zaangażowanych w organizację i prowadzenie kształcenia na uczelniach.

Rekomendacje i wskazówki mają zachęcić do podjęcia wysiłku i opracowania opisu kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych w sposób pozwalający na przypisanie jej poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W opracowaniu wykorzystano doświadczenia zebrane w czasie prac, które zaowocowały w 2018 r. włączeniem do ZSK pierwszych kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych: „Zarządzanie projektami” (7 poziom PRK) oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (7 poziom PRK)1.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 594 KB)

 

Wskazówki do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Saryusz-Wolski Tomasz