Statystyki zarobków vs kwalifikacje

Doświadczenie, wykształcenie oraz kwalifikacje - to główne elementy, które wpływają na zarobki. Nie są jednak jedyne.

Wysokość wypłaty zależy również od czynników społeczno-kulturowych czy ekonomicznych w miejscu podjęcia pracy. Różne wynagrodzenie za tą samą pracę można dostać w Warszawie, a inne w Poznaniu. Niezależnie jednak od miejsca, podnoszenie posiadanych kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności, pomaga w pozyskaniu podwyżki, jak również zwiększa szanse na znalezienie ciekawszej oferty pracy.

Kwalifikacje a rynek pracy

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga od jego uczestników ciągłego poszerzania kompetencji zawodowych. Brak chęci rozwoju sprawia, że zmniejsza się szansa na awans, a rośnie ryzyko zwolnienia. Chociażby dlatego podnoszenie kwalifikacji to już nie przewaga, a wymóg nadążania za konkurencją w postaci innych kandydatów na dane stanowisko. To jednak nie wszystko. Korelację między kwalifikacjami a wysokością wypłaty widać już na pierwszy rzut oka. Zweryfikowane umiejętności były, są i będą pożądane przez pracodawców, w związku z tym niezależnie od pełnionych funkcji, mają czynny wpływ także na zarobki.

Jak kwalifikacje wpływają na zarobki?

Inwestowanie w rozwój kwalifikacji ma zarówno pośredni, jak i bezpośredni wpływ na statystyki zarobków. Zależność pomiędzy otrzymywaną pensją a potwierdzonymi umiejętnościami widać na każdym etapie zatrudnienia. Zarówno kandydaci negocjujący zarobki w nowej pracy, jak i osoby starająca się o podwyżkę, mają większe szanse na osiągnięcie zamierzonych celów finansowych, jeśli posiadają cenione przez pracodawcę kwalifikacje.

Przewaga podczas rekrutacji na nowe stanowisko

Obecnie na rynku edukacyjnym dostępnych jest ogromna ilość kursów i szkoleń. Po ich ukończeniu zazwyczaj uzyskuje się dyplom lub zaświadczenia uczestnictwa. Placówki, które wydają takie dokumenty, reprezentują różne standardy nauczania przez co, wydawane certyfikaty są często niemiarodajne. Inaczej jest natomiast z ujednoliconym dokumentem Instytucji Certyfikującej, który potwierdza określone w nim kwalifikacje. Osoba z takim dokumentem ma szansę zrobić na pracodawcy większe wrażenie.

Reasumując, zweryfikowane w procesie walidacji kwalifikacje, dają pracodawcy poczucie, że kandydat posiada określone umiejętności. Tym samym rekruter wie, jaki poziom reprezentuje osoba, która ubiega się o stanowisko. Kwalifikacje dają więc przewagę podczas procesu rekrutacji nad osobami, które nie mogą poszczycić się umiejętnościami zweryfikowanymi przez odpowiednią Instytucję Certyfikującą.

Łatwiejsza zmiana pracy i mniejsze ryzyko zwolnienia

Idea ciągłego rozwoju często wiąże się ze zmianami — zarówno stanowiska pracy, jak i samego pracodawcy. W końcu wiedza i doświadczenie zawodowe pozwalają zwiększać swoją wartość na rynku pracy. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji ułatwia płynną zmianę pracy i zmniejsza ryzyko bezrobocia. Ponadto szeroki wachlarz certyfikowanych umiejętność to dla pracodawcy mocny argument, aby pracownika zatrzymać w firmie. Tym samym istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że wyspecjalizowana osoba zostanie zwolniona. 

Kwalifikacje mają w tym kontekście pośredni wpływ na zarobki. Dają możliwość osiągnięcia dodatkowych korzyści finansowych, jak również ograniczają możliwość ich redukcji do zera — przez utratę pracy.

Większe prawdopodobieństwo podwyżki i awansu

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji na dane stanowisko, jak również rozwinięcie podczas zatrudnienia nowych umiejętności, pomaga przy renegocjacjach zarobków. Pracodawcy częściej doceniają pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i są skłonni do udzielania podwyżki. W wielu przypadkach pracodawca wybierze ustępstwo w postaci większej kwoty wypłaty, chociażby po to, aby zminimalizować możliwości odejścia z pracy wartościowego pracownika.  

Ponadto, posiadane kwalifikacje, zwiększają prawdopodobieństwo i szybkość otrzymania awansu. Wyższy szczebel w przedsiębiorstwie łączy się nie tylko z prestiżem społecznym, ale przede wszystkim wyższym wynagrodzeniem.

Facebook
Twitter
LinkedIn