Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego

Rekomendacje dotyczące roli doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK” adresowana jest do doradców zawodowych oraz wszystkich, którzy przyczyniają się do realizacji założeń polityki uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji. Znajdują się w niej konkretne propozycje nowych rozwiązań, a także wiele ciekawych inicjatyw w Polsce i za granicą ukazujących szczególne znaczenie poradnictwa zawodowego.

 

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Kamieniecka Magdalena, Michalik Sebastian, Gola Wojciech