Kolejna kwalifikacja w ZSK!

Dnia 4 lutego 2020 roku kolejna kwalifikacja uzyskała status funkcjonującej w ZSK.“Obsługa w turystyce zdrowotnej” to już 19 kwalifikacja rynkowa włączona do Systemu, o której certyfikaty można się ubiegać.

Posiadacz kwalifikacji “Obsługa w turystyce zdrowotnej” potrafi stworzyć zindywidualizowaną ofertę dla turysty zdrowotnego, czuwać nad jej realizacją oraz utrzymywać relacje zawodowe z usługobiorcą. W czasie wykonywania swoich zadań stosuje wiedzę z zakresu planowania i realizacji usług turystycznych, w tym przepisów prawa dotyczących turystyki, a także z obszaru turystyki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem oferty poszczególnych placówek świadczących usługi turystyki zdrowotnej. Instytucją certyfikującą kwalifikację została “Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ”, natomiast instytucją pełniącą funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości – “Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju”.

Więcej informacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji  

 

Facebook
Twitter
LinkedIn