Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji. Edycja II (2020)

W publikacji omówiono sposób przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji pełnych i cząstkowych. Tekst został przygotowany przede wszystkim z myślą o członkach zespołów ekspertów dokonujących porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK.

Zasady przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji zostały określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Poziom PRK ułatwia porównywanie między sobą kwalifikacji włączonych do ZSK. Zwiększa też rozpoznawalność i czytelność kwalifikacji na rynku pracy.

Publikacja jest przeznaczona osobom, które organizują prace ekspertów, tj. pracownikom poszczególnych ministerstw, uczelni. Materiał bazuje na rezultatach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania krajowych ram kwalifikacji i krajowego rejestru kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie”. W publikacji uwzględniono także doświadczenia zebrane w pierwszych latach wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 803 KB)

 

Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji. Edycja II (2020)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Marszałek Agnieszka , Danowska-Florczyk Emilia , Ziewiec - Skokowska Gabriela , Sławiński Stanisław, Stęchły Wojciech