Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji. Edycja II (2020)

Zasady przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji zostały określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)1. Poziom PRK ułatwia porównywanie między sobą kwalifikacji włączonych do ZSK. Zwiększa też rozpoznawalność i czytelność kwalifikacji na rynku pracy. W publikacji omówiono sposób przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji pełnych i cząstkowych. Tekst został przygotowany przede wszystkim z myślą o członkach zespołów ekspertów dokonujących porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK2. Może być przydatny osobom, które organizują prace ekspertów, tj. pracownikom poszczególnych ministerstw, uczelni. Materiał bazuje na rezultatach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania krajowych ram kwalifikacji i krajowego rejestru kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie”3. W publikacji uwzględniono także doświadczenia zebrane w pierwszych latach wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Podobne wpisy:

Close Menu
X
Skip to content