Wykorzystanie sektorowych ram kwalifikacji w praktyce.

Już we wtorek 28 lipca odbędzie się webinar „"Wykorzystanie sektorowych ram kwalifikacji - doświadczenia współpracy z przedsiębiorstwami". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W ostatnich latach, w ramach rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, zostało opracowanych kilkanaście sektorowych ram kwalifikacji (SRK). Mają one służyć dostosowaniu systemowych rozwiązań w zakresie uczenia się przez całe życie do specyfiki i potrzeb danego sektora. W chwili obecnej zaczynamy drugą fazę rozwoju tych narzędzi, polegającą na wykorzystaniu ich w praktyce działalności podmiotów branżowych.

W trakcie webinarium zostaną omówione doświadczenia pilotażowych projektów wdrażania SRK w pięciu sektorach: telekomunikacji, turystyki, budownictwa, bankowości oraz przemysłu mody. W trakcie tych przedsięwzięć nawiązaliśmy współpracę z ważnymi przedsiębiorstwami z poszczególnych sektorów (m.in. Polkomtel, Pekao, Budimex). Przy wykorzystaniu SRK zostały opracowane różne narzędzia wsparcia HR, takie jak audyty kompetencji czy projekty nowych kwalifikacji dla pracowników przedsiębiorstw.

Spotkanie poprowadzi Andrzej Żurawski, ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Webinar zacznie się o godzinie 15:00

Aby dołączyć do webinaru wystarczy kliknąć w link

Zapraszamy!

Facebook
Twitter
LinkedIn